WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek :
Historische figuren

Albrecht Rodenbach

Rodenbach, Albrecht (Roeselare 27 okt. 1856 - aldaar 23 juni 1880), Belgisch Nederlandstalig schrijver en strijder in de Vlaamse Beweging, was aan het klein-seminarie te Roeselare leerling van de in de geest van G. Gezelle werkende leraren G.H. Flamen en H. Verriest en sedert 1875 de hoofdfiguur van de Blauwvoeterij, die hij aanwakkerde door zijn krachtige strijdliederen (o.a. Het lied der Vlaamsche zonen, Doedele bommele, Psalm) en door het organiseren van toneelopvoeringen. In 1876 ging hij te Leuven rechten studeren en in 1877 stichtte hij er met o.a. Pol de Mont en A. Joos de Algemene Studentenbond, met als orgaan Het Pennoen, waarvan hij de leider werd. Na onenigheid met De Mont stichtte Rodenbach een eigen tijdschrift, Het Nieuw Pennoen (1880).
Veelzijdig en rijk begaafd - dichter, toneelschrijver, acteur, tekenaar, organisator, redenaar -, wist hij als geboren leider idee en daad harmonisch te verenigen. Hij staat bekend als de 'ideale jongeling'. Als schrijver leeft hij voort in zijn strijdliederen, in voldragen gedachtelyriek (Abyssus abyssum invocat, Geschiedenisse), in monumentale epiek (Der Walkuren rid, Koning Freyer, Sneyssens) en in een nationaal drama van liefde en trouw, Gudrun (1882).
Zijn literaire werk vertoont technisch zwakke kanten, maar bezit opmerkelijke gaven van zegging en uitbeelding en boeit door het streven naar harmonie tussen hartstocht en intellect. Van deze jonggestorvene is een grote invloed uitgegaan op de Vlaamse Beweging, ook in niet-katholieke milieus, o.a. bij Van Nu en Straks.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer