WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek :
Historische figuren

August van Cauwelaert

Cauwelaert, August van (O.-L.-Vrouw-Lombeek 31 dec. 1885 - Antwerpen 4 juli 1945), Belgisch Nederlandstalig schrijver, broer van de politicus Frans van Cauwelaert, studeerde rechten in Leuven, waar hij een geziene figuur in de studentenbeweging was, vestigde zich als advocaat te Antwerpen en was er sinds 1922 rechter. Hij debuteerde met tere poŰzie, die diepgaande invloed van Van de Woestijne vertoont. In 1914 nam hij dienst als vrijwilliger, twee jaar later werd hij zwaar gewond. Uit zijn smartelijke oorlogsbelevenis ontstonden de Liederen van droom en daad (1918), waarin de beste gedichten voorkomen die in Vlaanderen door de Eerste Wereldoorlog werden ge´nspireerd. Hij vond daarna zijn eigen geluid in Liederen voor Maria (1924) en bracht het tot ontwikkeling in Liederen van deemoed (1938) en Verzen van het leven en de overvaart (1940), harmonieuze, meditatieve stemmingskunst van een innig religieus gemoed, dat zijn eenvoud en zijn rust dankt aan de loutering door het leed. Als schrijver van verhalend proza is hij met in 1920 gepubliceerde hoofdstukken uit Het licht achter den heuvel (1929) te beschouwen als voorloper van het dynamische, vitalistische proza, dat Walschap en Zielens ongeveer tien jaar later ingang deden vinden. Op zijn best is de proza´st in Harry (1934) en in enkele verhalen met meestal volkse inslag. In het literaire leven heeft Van Cauwelaert een belangrijke rol gespeeld sedert hij in 1924 van Persyn de leiding van Dietsche Warande en Belfort overnam, dat hij tot aan zijn dood in een geest van 'Roomse ruimheid' dirigeerde.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer