WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek :
Historische figuren

Catharina de Medici

of (Fr.) de Médicis (Florence 13 april 1519 - Blois 5 jan. 1589), koningin van Frankrijk van 1547 tot 1559, was een dochter van Lorenzo II de' Medici, hertog van Urbino en neef van paus Leo X. Zij huwde in 1535 met Hendrik, tweede zoon van Frans I, die in 1547 zijn vader als Hendrik II opvolgde. Tijdens zijn regering had Catharina door diens verhouding tot Diane de Poitiers weinig invloed op de staatszaken. Na Hendriks dood in 1559 begon haar rol in de Franse geschiedenis. Zij was een sluwe vrouw, die, onverschillig op godsdienstig gebied - hoewel haar relaties met de Florentijnse astroloog Cosimo Ruggieri haar grote bijgelovigheid bewijzen -, zich ten doel stelde de macht van het Huis Valois te handhaven door systematisch de beide politiek-godsdienstige partijen (de katholieken onder de Guises en de hugenoten onder de Coligny's) tegen elkaar uit te spelen. Onder haar zoon Frans II (1559-1560) regeerden de Guises; haar dochter Elizabeth huwde zij in die tijd uit aan de Spaanse koning Filips II. Tijdens de minderjarigheid van haar tweede zoon, Karel IX, was zij regentes (1560-1563). In 1565 kwam zij met haar dochter Elizabeth en de hertog van Alva te Bayonne samen om de mogelijkheid van samenwerking tegen het calvinisme te bespreken. Terzelfder tijd zocht Catharina toch toenadering tot de Coligny's, omdat de Guises haar te machtig werden. Zij beraamde een huwelijk van haar tweede dochter, Margaretha, met de calvinistische Hendrik van Bourbon, koning van Navarre, en onderhandelde in die jaren over een huwelijk van haar jongste zoon, Frans van Alençon, met Elizabeth I van Engeland. De plannen van de admiraal De Coligny om ter ondersteuning van Willem van Oranje een oorlog tegen Spanje in de Zuidelijke Nederlanden te beginnen, gingen haar echter te ver. Diens grote invloed aan het hof bracht haar ertoe, om bij gelegenheid van het huwelijk van haar dochter Margaretha de massamoord van de Bartholomeüsnacht (23 op 24 aug. 1572) aan te laten richten. Na de troonsbeklimming van haar derde zoon, Hendrik III (1574), daalde haar invloed.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer