WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Historische figuren

Claudius Ptolemaeus

Ptolemaeus, Claudius (ca. 100 - ca. 170), Alexandrijns astronoom, geograaf, wiskundige en muziektheoreticus, was vnl. werkzaam in Alexandrië. Van zijn leven is vrijwel niets bekend (ook zijn geboorte- en sterfdatum niet), alleen zeker is dat hij van 127 tot 151 waarnemingen verrichtte. Hij schiep in zijn Syntaxis mathematica (door Arabische vertalers als almajisti [v. Gr. megistos = grootste] aangeduid; het was daardoor in de middeleeuwen bekend als Almagest) het samenvattende handboek van de antieke astronomie (zie Almagest). Hierin verdedigt hij o.a. het geocentrische wereldbeeld, sindsdien ook het stelsel van Ptolemaeus genoemd. Volgens hem zouden de planeten in epicykels om de stilstaande aarde bewegen, een theorie die hij vrijwel zeker overnam van Hipparchus. De Almagest bevat ook een behandeling van de antieke trigonometrie, die een fundamentele betekenis voor de geschiedenis van dit vak heeft. Hierin komt een koordentafel voor (het antieke equivalent van onze sinustafel), voor de berekening waarvan de naar hem genoemde stelling van Ptolemaeus gebruikt is. Andere werken waarin wiskundige hulpmiddelen voor de astronomie behandeld worden, zijn Analemna en Planisphaerium, die de hemelbol resp. in orthogonale en in stereografische projectie leren afbeelden, en Hypotheses planetarum, over de beweging van de planeten. Zijn Optica bevat metingen over lichtbreking en is van belang voor de geschiedenis van de natuurkunde; zijn Harmonica vormt, met het commentaar van Porphyrius, een van de belangrijkste bronnen voor de kennis van de antieke muziektheorie. De Tetrabiblos (Lat.: Quadripartitum) bleef eeuwenlang een bijbel voor de astrologen.
Betekenis
Tot in de 16de eeuw heeft Ptolemaeus met zijn Geographikè hyphègèsis (Lat.: Geographia of Cosmographia), een gids voor het maken van kaarten met een lijst van de geografische lengte en breedte van ca. 350 plaatsen, invloed uitgeoefend op ontdekkingen en op de cartografie. Aan de hand van dit werk kon men volgens een uniforme methode een serie kaarten tekenen die een systematisch beeld gaven van de hele, aan de auteur bekende wereld. In de renaissance was er grote belangstelling voor de Geographia; vóór 1600 werden er 31 Latijnse of Italiaanse edities van gedrukt, vaak aangevuld met nieuwe kaarten (tabula nova). Deze uitgaven vormden de eerste thans bekende wereldatlassen.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer