WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Historische figuren

Flavius Josephus

eigenlijk Joseph ben Mathitjahoe ha-Kohen (Jeruzalem ca. 37 - Rome na 100), joods geschiedschrijver uit een priesterfamilie, was bij het begin van de Joodse Opstand als gezant in Rome (66). Terug in Galilea voerde hij een groep opstandelingen aan. Hij slaagde er niet in het verzet in de provincie doelmatig te organiseren. Te Jotapata door de Romeinen ingesloten, verdedigde hij de vesting. Naderhand gaf hij zich onder onduidelijke omstandigheden als gevangene over aan Vespasianus en redde zijn leven door deze het keizerschap te voorspellen (67). Hij werd door velen van verraad verdacht. Tot de val van Jeruzalem (70) bleef hij in het gevolg van Titus. Daarna vestigde hij zich te Rome en kreeg het Romeinse burgerrecht.
Hij schreef een indrukwekkende serie werken: De joodse oorlog (75-79, eerst in een Aramese versie, later in het Grieks) in zeven boeken, waarin hij, nogal tendentieus, de Zeloten de schuld geeft van de opstand, het joodse volk en zijn aristocratie hiervan vrijpleitend. In De joodse oudheden (93-94) in 20 boeken (van de schepping tot 66 n.C.) tracht hij het Romeins-Griekse publiek met het jodendom vertrouwd te maken en te verzoenen. Bovendien schreef hij zijn autobiografie (Vita Josephi), waarin hij zich vrijpleit van eventuele verraderlijke handelingen, en een apologetisch werk Contra Apionem, een bestrijding van Apion en andere anti-joodse schrijvers. Josephus heeft ongetwijfeld uit thans verloren bronnen geput, maar meermalen is hij onbetrouwbaar. Zijn grootste verdienste ligt hierin, dat hij voor de joodse geschiedenis van 135 v.C. tot 73 n.C. bijna de enige bron is. Door de joden als verrader beschouwd en doodgezwegen, werd hij door de kerkvader HiŽronymus als de joodse Livius geroemd. Hoewel tegenstander van joods nationalisme, was Josephus een vurig verdediger van de joodse godsdienst en cultuur.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer