WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek :
Historische figuren

Franz Baader

Baader, Franz Xaver Benedikt von (München 27 maart 1765 - aldaar 23 mei 1841), Duits filosoof, een man van zeer veelzijdige interessen en bezigheden, was een tijdlang (o.a. in Engeland) werkzaam als mijnbouwkundige. Vanaf 1826 was hij hoogleraar in de filosofie en speculatieve theologie te München.
Zijn geschriften, waaronder vooral zijn dagboeken van belang zijn, worden gekenmerkt door een fragmentarische en duistere stijl. Hij is sterk beïnvloed door de mystiek van Jacob Böhme en St. Martin en door de filosofie van Friedrich von Schelling, die hij op zijn beurt weer beïnvloedde. Dit laatste komt vooral tot uiting in zijn opvatting van de wereldziel.
De wereld wordt opgevat als een organisme met een goddelijk centrum. De mens is geen opzichzelfstaand autonoom wezen, maar is in het grote geheel opgenomen. In plaats van René Descartes' beroemde uitspraak stelt Baader: 'cogitor, ergo sum' (ik word gedacht, dus ik ben).
Deze visie paste hij ook toe op staatkundig gebied, waar hij het ideaal koesterde van één christelijk rijk. Hiervoor ondernam hij zelfs een reis naar Rusland. In zijn visie op de staat moet er een integratie van alle burgers plaatsvinden, met name van de arbeiders.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer