WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek :
Historische figuren

Gaius Catullus

Catullus, Gaius Valerius (Verona ca. 84 - Rome ca. 54 v.C.), Latijns lyrisch dichter, maakte deel uit van de jongerenbeweging der Neoterici, die de Alexandrijnen navolgden. Zijn oeuvre is niet omvangrijk: 116 grotere en kleinere gedichten, maar zijn invloed op de Latijnse poŽzie is zeer groot geweest, met name op de hexameter van Vergilius, de lyrische en hexametrische poŽzie van Horatius, de elegie van Tibullus en Propertius en het epigram van Martialis. Van de Romeinse dichters doet hij het meest 'modern' aan door de spontane, persoonlijke, vaak ongerijmde uitingen van zijn gevoelsleven. De voornaamste bron van inspiratie vond hij in de verhouding tot zijn geliefde Clodia, door hem Lesbia genoemd, de zeer schone, begaafde, maar gewetenloze zuster van de vijand van Cicero, Clodius. De gedichten over haar vindt men door zijn gehele werk verspreid: liefdesverrukking, speelse plagerij, grove beschuldiging, juichende verzoening, haat die liefde maskeert, gebed om berusting. De mislukking van zijn liefde werd het drama van zijn leven. Naast het Lesbia-motief komen andere onderwerpen voor, alle van persoonlijke aard. Voorts schreef hij enkele grotere gedichten, waaronder twee bruiloftszangen en het mythologisch epyllium over het huwelijk van Thetis en Peleus. Dit laatste gedicht mist dramatische spanning, maar valt op door lyrische beschrijvende passages en door kunstige digressies.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer