WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Historische figuren

Hippocrates

Hippocrates (Gr.: HippokratŤs) (eiland Kos ca. 460 v.C. - Larissa, ThessaliŽ, ca. 377 v.C.), Grieks arts, 'de vader van de geneeskunde', was zo beroemd, dat hij reeds vůůr 300 v.C. een bijna mythische persoonlijkheid was geworden. Van zijn leven weet men weinig met zekerheid; hij heeft veel rondgereisd, volgens de toenmalige gewoonte. Zijn naam is verbonden aan een verzameling geschriften, het Corpus Hippocraticum, waarvan men met enige zekerheid er enkele als echt kan aanwijzen, nl. Prognostica, Aforismen, EpidemieŽn (1ste en 3de boek), Levenswijze bij acute ziekten, het boek Lucht, water en plaats en nog enkele chirurgische boeken. Door zijn klinische observatie heeft Hippocrates van de geneeskunde een zelfstandige wetenschap gemaakt. De invloed van de natuurfilosofie werd daarbij aanzienlijk gereduceerd door m.b.v. een theoretische benadering boven de empirie uit te komen.
1. Leerstellingen
Hij stelde de leer van de vier lichaamsvochten of -sappen (Lat.: humores) op, door Galenus verder uitgewerkt, en werd zo de grondlegger van de humorale pathologie. Voortreffelijk zijn de door hem aangegeven chirurgische behandeling van breuken en ontwrichtingen, de verhandeling over het dieet en de hygiŽnische voorschriften. Hoewel de therapie bij hem veelzijdig en doordacht is, ligt de nadruk op de voorspelling van de afloop. Kenmerkend voor zijn instelling is dat hij in zijn diagnose zowel de ziektesymptomen als de levensomstandigheden van de patiŽnt betrok. De oorzaken van epidemische ziekten zocht hij vooral in het klimaat, die van sporadische ziekten vaak in fouten in de levenswijze.
2. Beroepsmoraal
Zijn werk is geÔnspireerd door een wetenschappelijke en praktische instelling, resulterend in een hoge beroepsmoraal. Hippocrates doceerde aan de artsenschool op Kos, waar hij zijn leerlingen, alvorens ze tot de uitoefening van de geneeskunst werden toegelaten, een eed liet afleggen, die thans nog de grondslag vormt van de beroepseed of -gelofte van de artsen in alle ontwikkelde landen. Zijn werk is vooral door Galenus bevestigd en verspreid.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer