WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Historische figuren

Irenaeus

Irenaeus (Gr.: Eirenaios) (gest. Lyon ca. 200), bisschop van Lyon, was afkomstig uit Klein-AziŽ, waar hij als jongen de preken van Polycarpus had gehoord. Onder de regering van Marcus Aurelius was hij presbyter van de christengemeente in de Grieks-Romeinse kolonie te Lyon en in 177 (of 178) volgde hij daar Pothinus, die als martelaar gevallen was, op als bisschop. Hij bepleitte bij de bisschop van Rome de zaak van het montanisme en van de quartodecimanen. Of hij als martelaar gestorven is, staat niet vast. Feestdag in het westen: 28 juni; in het oosten: 23 aug.
Irenaeus is als de eerste grote, vroeg-katholieke theoloog te beschouwen. Zijn in het Grieks geschreven hoofdwerk Ontmaskering en weerlegging van de valselijk dusgenaamde gnosis (gewoonlijk geciteerd onder de Latijnse titel Adversus haereses) geeft inhoud en strekking van de toenmaals bloeiende gnostieke stelsels op objectieve wijze weer, zoals opnieuw gebleken is uit de vondst van gnostieke geschriften te Nag Hammadi in Egypte (zie ook gnosticisme). Het werk is bewaard gebleven in een zeer letterlijke Latijnse vertaling (datering omstreden: tussen 200 en 400); van het Griekse origineel resten zeer veel fragmenten. Meer vulgariserend is Irenaeus' catechetisch werk: Onderwijs (Gr.: Epideixis, Lat.: Demonstratio) van de apostolische boodschap, in 1904 in een Armeense vertaling teruggevonden.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer