WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Historische figuren

Joseph Priestley

Priestley, Joseph (Fieldhead, bij Leeds, 13 maart 1733 - Northumberland, Pa., 6 febr. 1804), Engels theoloog, scheikundige en filosoof, studeerde theologie te Daventry aan een academie van de dissenters (1751-1755) en sloot vriendschap met Benjamin Franklin, op wiens aanraden hij History and present state of electricity (1766) schreef, hetgeen hem op 33-jarige leeftijd het lidmaatschap van de Royal Society in Londen bezorgde. Ook was hij docent in de letterkunde te Warrington, predikant te Leeds (1767-1772), bibliothecaris bij zijn beschermheer Lord Shelburne, met wie hij naar Parijs reisde, waar hij Antoine Laurent Lavoisier ontmoette (1774). In het jaar 1794 week Priestley uit naar Noord-Amerika, waar hij de leider werd van de unitariŽrs. Op pedagogisch gebied introduceerde hij het onderwijs in de moderne geschiedenis en de praktische beoefening van de natuurwetenschappen. Op psychologisch gebied was hij een leerling van David Hartley, de grondlegger van de Engelse associatiepsychologie. Op wijsgerig gebied sloot Priestley zich aan bij Locke.
Priestley is bovenal een van de grote figuren uit de geschiedenis van de scheikunde. In Parijs maakte hij in 1774 zijn ontdekking van zuurstof ( 'dephlogisticated air') bekend. Verder ontdekte hij talrijke gasvormige stoffen, zoals zoutzuurgas, zwaveldioxide, siliciumtetrafluoride, ammoniak en koolstofmonoxide. Ook ontdekte hij dat planten in staat zijn lucht te 'herstellen', wanneer door verbranding of ademhaling de zuurstof uit de lucht was verwijderd. Ook de analogie tussen ademhaling en verbranding was hem duidelijk. De Nationale Conventie verleende hem in 1792 het Franse staatsburgerschap.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer

Bezoek ook: www.infoblog.be
Meer weten over gezondheid? --> http://gezondheid.infoblog.be
Meer weten over huisdieren? --> http://huisdieren.infoblog.be