WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Historische figuren

Julius Persyn

Persyn, Julius (Wachtebeke 20 april 1878 - Broechem 10 okt. 1933), Belgisch Nederlandstalig literatuurhistoricus, criticus en essayist, studeerde wijsbegeerte te Rome (1896-1898) en Germaanse filologie te Leuven (1898-1902) en was o.a. hoogleraar te Gent (1911-1914; 1925-1933). Onder zijn leiding (1907-1923) werd Dietsche Warande en Belfort het toonaangevend katholiek letterkundig tijdschrift. Door zijn kritiek, die steunde op een degelijke wijsgerige scholing, een enorme belezenheid in de meeste Europese literaturen en een aanstekelijke geestdrift, werd Persyn spoedig de onomstreden literaire leermeester van de omstreeks 1900 wederoplevende katholieke intelligentsia in Vlaanderen. Zijn opvattingen, die een sterk thomistische inslag hebben, zette hij uiteen in Aesthetische verantwoordingen (1925). Het meest waardevolle van zijn uitgebreide productie is zijn biografisch werk (o.a. over Schaepman en Snieders) en de soms groots opgevatte gelegenheidsstudies (o.a. over Dante, Rousseau, Dostojevski, Keats, Shelley, Verhaeren) in zijn Gedenkdagen (2 dln., 1927), waarin de verhaler en portrettist niet onderdoet voor de man van wetenschap.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer

Bezoek ook: www.infoblog.be
Meer weten over gezondheid? --> http://gezondheid.infoblog.be
Meer weten over huisdieren? --> http://huisdieren.infoblog.be