WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Historische figuren

Karel IX van Zweden

(Stockholm 4 okt. 1550 - Nyköping 30 okt. 1611), koning van Zweden van 1604 tot 1611, uit het Huis Wasa, jongste zoon van Gustaaf I Wasa, werd door zijn vader nog tijdens diens leven beleend met Södermanland. In 1592 aanvaardde Sigismund, koning van Polen, de regering in Zweden. Hij was overtuigd katholiek en bevorderde de Contrareformatie. Vóór zijn komst herstelde een door Karel bijeengeroepen vergadering te Uppsala van rijksadel en grotendeels luthersgezinde geestelijkheid de door ijveren van Johan III verbroken eenheid van leer en eredienst in de Zweedse staatskerk. Sigismund werd tot koning gekroond op voorwaarde dat hij zijn goedkeuring zou hechten aan de besluiten van Uppsala. Hij beloofde dit te doen, maar deed die belofte niet gestand. Na Sigismunds terugkeer naar Polen (1594) bevorderde gemeenschappelijke afkeer van een rooms-katholiek regime toenadering tussen de Rijksraad en de inmiddels met het stadhouderschap beklede Karel. De vertegenwoordigers van de burgerij verhieven op de rijksdagen van 1595-1597 Karel tot rijksbestuurder. Verscheidene aanzienlijke edelen namen de wijk naar Polen en zochten steun bij Sigismund, die voor de tweede maal in Zweden landde, maar bij Stångebro, in 1598, verpletterend werd verslagen. De Rijksdag te Stockholm verklaarde Sigismund in 1599 van de regering vervallen; op instigatie van Karel werden enige tevoren uitgeweken edelen terechtgesteld. Eerst in 1604 proclameerde de Rijksdag te Norrköping Karel tot koning, nadat Johans jongere zoon bij het bereiken van de meerderjarige leeftijd ten behoeve van zijn oom afstand had gedaan van zijn aanspraken.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer

Bezoek ook: www.infoblog.be
Meer weten over gezondheid? --> http://gezondheid.infoblog.be
Meer weten over huisdieren? --> http://huisdieren.infoblog.be