WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek :
Historische figuren

Lode Baekelmans

Baekelmans, Lode (eigenlijk: Ludovicus Henricus) (Antwerpen 26 jan. 1879 - aldaar 11 mei 1965), Belgisch Nederlandstalig schrijver en bibliothecaris, was stadhuisklerk, sedert 1901 verbonden aan de Volksbibliotheek, van 1933 tot 1945 directeur van de Stadsbibliotheek en van het op zijn initiatief tot stand gekomen Museum van de Vlaamsche Letterkunde (thans Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven) te Antwerpen. In zijn jeugdjaren was hij redacteur van o.a. Alvoorder (1900-1901), het tijdschrift van een kleine groep Antwerpse bohémienartiesten en anarchistische idealisten, en medewerker aan het anarchiserende tijdschrift Ontwaking (1896, 1902-1909). Zijn vrij omvangrijke letterkundige productie bestaat vnl. uit realistische romans en verhalen, die van een voortreffelijk verteltalent getuigen. Niemand heeft beter dan Baekelmans het Antwerpse volksleven uitgebeeld, zowel dat van de havenkant, waar hij geboren werd en opgroeide, als dat van de kleine lieden uit het oude Antwerpen. Aanvankelijk schreef hij in een grauwe naturalistische toon (Uit grauwe nevels, 1901); geleidelijk werd de rauwheid getemperd. In Tille (1912) verhaalde Baekelmans, met een melancholieke ondertoon, het meelijwekkende leven van een meisje uit het Schipperskwartier; het is zijn meesterwerk gebleven. Vrij representatief voor de meer relativerende levensopvatting die uit de meeste van zijn volgende verhalen spreekt, is het andere veelgelezen boek, Mijnheer Snepvangers (1918), het met goedmoedige ironie vertelde leven van een kleine rentenier. De warme menselijkheid en de eenvoud van Baekelmans' geschriften, samen met de humor, de ironie en het vermogen om met weinig middelen mensen naar het leven te tekenen, maken veel oppervlakkigheid en slordigheid goed. Baekelmans schreef ook toneel, herinneringen, literaire studies en opstellen over het bibliotheekwezen. Op laatstgenoemd gebied verrichtte hij verdienstelijk werk door de oprichting (1921) van de Vlaamsche Vereeniging van Bibliothecarissen en de structurering van het complex van de Antwerpse stedelijke bibliotheken.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer