WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Historische figuren

Lodewijk XVI van Frankrijk

voluit: Lodewijk XVI August (Versailles 23 aug. 1754 - Parijs 21 jan. 1793), koning van 1774 tot 1792, uit het Huis Bourbon, kleinzoon van Lodewijk XV, werd na de dood van zijn vader (1765) dauphin en huwde in 1770 met Marie Antoinette, aartshertogin van Oostenrijk. Hij maakte een radicaal einde aan de maîtressenheerschappij en compenseerde zijn gemis aan intellectuele en bestuurlijke belangstelling met slotenmaken en jagen. Op aandringen van zijn echtgenote ontsloeg hij de bekwame Turgot (1776), waarna achtereenvolgens Necker, Calonne en Loménie de Brienne wanhopig poogden de staatsfinanciën te saneren, die door de oorlog met Engeland (1778-1783), gevolg van Frankrijks interventie ten gunste van de rebellerende Amerikaanse koloniën, in het ongerede waren geraakt. Nadat hij ten einde raad de États-Généraux had bijeengeroepen (5 mei 1789), verzuimde hij een beslissing te nemen met betrekking tot de stemming per hoofd of per stand, waarop de Derde Stand zich tot Nationale Vergadering proclameerde. Een weinig overtuigende poging naar West-Frankrijk te vluchten, leidde tot huisarrest te Versailles (6 okt. 1789). Hij liet de kans om door tijdige steun aan Mirabeau de revolutie te matigen, voorbijgaan en verspeelde veel van het overgebleven vertrouwen door een bij zijn vluchtpoging achtergelaten intrekking van de goedkeuring van de decreten (juni 1791). Na zijn aanvaarding van de Constitutie (13 sept. 1791) zag hij nog slechts heil in de hulp van zijn zwager keizer Leopold II en steunde daarom de oorlogsplannen van de Girondijnen, in de hoop dat Oostenrijk zou zegevieren. Door zijn hierbij aansluitende sabotage van de oorlogsinspanning lokte hij de val van de monarchistische Feuillants en de bestorming van de Tuilerieën uit (9-10 aug. 1792), waarbij zijn goed bedoelde bevel tot staking van het bloedvergieten het leven kostte aan het merendeel van zijn verdedigers. Op 21 sept. verklaarde de Nationale Conventie hem afgezet. De vondst van compromitterende correspondentie (20 nov.) na de arrestatie van het koninklijk gezin maakte het proces tegen hem vrijwel onvermijdelijk (10 dec. 1792 - 17 jan. 1793). Noch zijn ontkenningen, noch het beroep op zijn onschendbaarheid volgens de Constitutie, noch het Girondijnse voorstel tot beroep op het volk kon zijn doodvonnis (387 stemmen vóór, 334 tegen) tegenhouden, dat hij, even rustig als tijdens het proces, onderging door middel van de guillotine.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer