WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Historische figuren

Lodewijk van Bourbon

(1438 - 30 aug. 1482), prins-bisschop van Luik van 1456 tot 1482, zoon van Karel I van Bourbon, werd met de steun van zijn oom Filips de Goede van Bourgondië tot bisschop verkozen. Wegens de oppositie tegen dit Bourgondisch bewind moest Lodewijk in 1458 de stad verlaten, waarna een door de Franse koning Lodewijk XI gesteunde opstand tegen de geestelijkheid uitbrak (de knuppelslagers onder leiding van Raes van Heers). Bij het uitbreken van de oorlog tussen Lodewijk XI en de Bourgondische troonopvolger Karel de Stoute zetten de Luikse Staten hun bisschop af en stelden ze Marcus van Baden tot momboor (d.i. regent) van het prinsbisdom aan (maart 1465).
Eerst na de overwinning van Karel de Stoute op de Luikenaars bij Brustem (28 okt. 1467) kwam Lodewijk van Bourbon terug in de stad, maar hij liet het bestuur over aan Karels vertegenwoordiger, Humbercourt. Toen in sept. 1468 Humbercourt en de prins-bisschop gevangen werden genomen door de in het bisdom binnengedrongen Vrais Liégeois, werd de stad door Karel de Stoute systematisch in brand gestoken (okt.-nov. 1468). Na de dood van Karel de Stoute (1477) ontpopte Lodewijk van Bourbon zich tot een verdediger van de zelfstandigheid van zijn prinsbisdom. Toch kon hij conflicten met zijn onderdanen niet vermijden. Toen Willem van der Mark tegen hem in opstand kwam, brak de burgeroorlog uit, waarbij Lodewijk Maximiliaan van Oostenrijk te hulp riep. Lodewijk sneuvelde tijdens dit conflict.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer