WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Historische figuren

Pieter Paulus

Paulus, Pieter (Axel 9 april 1754 - 's-Gravenhage 17 maart 1796), Nederlands rechtsgeleerde en politicus, werd in 1785 raad en advocaat-fiscaal bij de Admiraliteit van de Maze te Rotterdam. Na de Pruisische interventie werd hij ontslagen op grond van patriottische sympathieën (1788). Bij de Bataafse Omwenteling (zie Bataafse Republiek) kwam hij onmiddellijk op de voorgrond: 21 jan. 1795 werd hij voorlopig, kort daarop officieel wethouder en raad te Rotterdam. Door Rotterdam naar de Staten van Holland afgevaardigd, had hij de hand in de reorganisatie van dit college tot dat van Provisionele Representanten van het volk van Holland, alsook in de vervanging van de vijf Admiraliteitscolleges door één centraal Committé tot de zaken van de Marine, waarvan hij zelf voorzitter werd. Het gelijktijdig ontslaan van het gehele officierskorps bleek echter een grote misslag. In de Staten-Generaal nam hij het standpunt in dat de Nationale Vergadering niet louter 'Constituante' zou zijn, maar het regeringslichaam dat de Staten-Generaal zou vervangen. Met gebruikmaking van o.m. ingrijpen van de Franse militaire macht tegen het onwillige Friesland wist hij dit standpunt met de vereiste eenparigheid te doen zegevieren. Voor het district Den Haag nam hij zitting in de Nationale Vergadering; deze koos hem in haar eerste zitting op 1 maart 1796 tot haar voorzitter. Paulus stond een vrijwel monarchaal gezag voor, uitgeoefend door een tot de democratie bekeerde Prins van Oranje.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer