WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Historische figuren

Posidonius

Posidonius (Gr.: Poseidonios) (Apamea, in SyriŰ, ca. 135 - Rhodos 51 v.C.), Grieks wijsgeer, sto´cijn, volgde vanaf ca. 115 v.C. te Athene het onderwijs van Panaetius van Rhodos; na 110 maakte hij lange reizen, o.m. in Spanje, Noord-Afrika en Zuid-GalliŰ; ca. 95 v.C. vestigde hij zich op Rhodos.
Hij was een van de beroemdste wijsgeren en geleerden van zijn tijd: Marcus Tullius Cicero onderhield nauwe relaties met hem, Pompejus zocht hem op en Rhodos maakte hem ereburger. Posidonius' eigen geschriften zijn verloren gegaan en het is moeilijk aan te geven wat - in de geschriften van tijdgenoten en lateren - wel en wat niet op hem teruggaat.
Zeker is dat Posidonius' sto´cisme in belangrijke opzichten van de oude Stoa afweek. In zijn ethiek gaat hij uit van de onherleidbaarheid van de driften tot oordelen; in zijn fysica is de materie zelfstandig en niet een fase van de logos; in zijn mathematica hebben de getalmatige structuren een zelfstandig bestaan. In dit alles is de invloed van het platonisme onmiskenbaar.
In zijn natuurbeschouwing beklemtoonde hij de kosmische sympathie, dwz. de onderlinge samenhang van alle delen van het universum. Hij schreef een geschiedenis van zijn eigen tijd, als onderdeel van de geschiedenis van de kosmos. In zijn werk Over de oceaan behandelde hij o.m. de samenhang tussen getijdestanden en schijngestalten van de maan.
Hij schreef over astronomische, meteorologische, maar ook over theologische onderwerpen en poogde steeds alle kennis die tot zijn dagen tot stand gekomen was, samen te vatten en te interpreteren in het verband van de filosofie.
Ook de geschiedschrijving van de filosofie is door hem be´nvloed. Het is deze encyclopedische activiteit van Posidonius die hem voor allerlei auteurs (bijv. Marcus Tullius Cicero, Lucius Annaeus Seneca, Plinius) tot een dankbaar gebruikte informatiebron maakte. Zijn betekenis voor de doorstroming van de hellenistische beschaving naar Rome is dan ook groot geweest.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer