WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Historische figuren

Thomas Lawrence

Lawrence, Thomas Edward, beter bekend als Lawrence of Arabia (Tremadoc, Wales, 15 aug. 1888 - in Dorset 19 mei 1935), Brits krijgsman en schrijver, leerde Arabisch en vertrok in 1909 naar SyriŽ, waar hij assisteerde bij opgravingen en de Arabieren en hun leefwijze grondig leerde kennen. Toen in okt. 1914 Turkije zich aan de Duitse zijde in de Eerste Wereldoorlog mengde, werd hij als stafofficier bij de Britse inlichtingendienst in CaÔro gestationeerd. Hij raakte betrokken bij de opstand van Arabische nationalisten tegen de Turkse overheersing (o.m. als verbindingsofficier tussen de Britse geheime dienst en Faisal). In de guerillaoorlog die in 1916 begon, heeft hij een belangrijke rol gespeeld. Na de val van Damascus (1918) raakte hij tussen twee vuren: enerzijds de Britse regering, die al tijdens de oorlog een verdrag met de Fransen had gesloten over de toekomstige verdeling van het Midden-Oosten (Sykes-Picot-overeenkomst) en anderzijds de onderling verdeelde Arabische nationalisten. Na de Parijse vredesconferentie trok hij zich teleurgesteld terug; hij weigerde ook de Britse koninklijke onderscheiding.
Er had zich toen reeds een mythe gevormd rond deze Brit die zich vaak in Arabische kledij vertoonde en in naam van de Arabische zaak allerlei ontberingen en folteringen had ondergaan, een mythe die mede werd versterkt door de publicatie van het boek Seven pillars of wisdom, dat in 1926 verscheen onder de titel Revolt in the desert. In 1921 vervulde Lawrence nog enige tijd de functie van ArabiŽ-expert aan het ministerie van KoloniŽn (onder Winston Churchill). Daarna nam hij - verontwaardigd over de behandeling van de Arabieren door de grote mogendheden - dienst als gewoon soldaat onder de schuilnamen J.H. Ross en T.E. Shaw in de luchtmacht (RAF). Hij maakte een prozavertaling van Homerus' Odyssee in 1932 onder de naam T.E. Shaw. Over zijn tijd als luchtmachtrecruut deed hij verslag in The mint (1955). Dat hij er uiteindelijk niet in slaagde een literaire carriŤre te volgen, moet worden toegeschreven aan een combinatie van toeval en ernstige emotionele problemen, nog versterkt door zijn oorlogservaringen. Hij kwam bij een motorongeluk om het leven.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer