WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Dierenweetjes
 

Hoe bouwen vogels nesten ?

Alle vogels leggen eieren, dus moeten ze die ergens achter kunnen laten. Een nest is een veilige plek om eieren te leggen en jongen groot te brengen. Het verschaft warmte en bescherming. Vogelnesten kunnen de vorm en de grootte van een vingerhoed hebben of bestaan uit een gigantische hoop bladeren en aarde. Het kunnen meterslange donkere tunnels zijn of enorme platforms van twijgen.
Fossielenonderzoek heeft geleerd dat dinosauriŽrs - de voorouders van de vogels van nu - een eenvoudige uitholling in de grond maakten voor hun eieren. Sommige vogels doen dat nu nog steeds. Waadvogels zoals oeverlopers en plevieren, hoendervogels zoals fazanten, kwartels en patrijzen, en de meeste eenden en ganzen leggen hun eieren in een ondiepe kuil. Gebruikmakend van hun snavels, brengen ze een isolerende laag gras of dons aan en brengen die in model met hun lijf en poten. Struisvogels schrapen een holte in de zandgrond, waarin tot zes vrouwtjes meer dan veertig eieren leggen. Een klein aantal vogels, zoals de Australische stern, bouwt helemaal geen nest. De stern laat haar ene witte ei achter waar het haar uitkomt, balancerend op een steen of op een tak.
De bekendste nesten zijn de platte schaaltjes die worden gemaakt door kleine zangvogels als de zanger, de lijster en de vink. Deze worden gemaakt van plantenmateriaal en vervolgens bekleed met veren of modder. Vogels bouwen hun nesten echter van welk materiaal er maar voorhanden is. De paradijsmonarch (zie foto) bouwt zijn nest van gras, maar plakt de boel aan elkaar met spinnewebben. Huismussen die tussen de mensen leven, gebruiken soms touw, papier en zelfs plastic. Australische eksters gebruiken wol die ze uit de rug van een schaap trekken, terwijl roodpootaalscholvers materialen bijeenscharrelen op het strand. Zwaluwen bouwen koepelvormige nesten van modder en karkieten binden riethalmen aan elkaar.
Het is belangrijk om de geschiktste plek te vinden voor een nest. De strijd om nestplaatsen heeft ertoe geleid dat verschillende soorten totaal uiteenlopende locaties kiezen. In de regenwouden van Zuidoost-AziŽ hangt de spinnenjager zijn nest onder een groot blad dat als paraplu dienst doet. Woestijnsoorten als de leeuwerik en de gewone tapuit nestelen vaak in de schaduw van een rotsblok of een struik. Watervogels als het waterhoen en de fuut bouwen een vlot van waterplanten. Sommige vogels bouwen hun nesten in de buurt van agressieve dieren als bijen en wespen, om hun natuurlijke vijanden op afstand te houden.
Veel vogelsoorten broeden hun eieren uit in afgesloten ruimtes, holen of gangen. Sommige, zoals de uil, de mees en de papegaai, nestelen in bestaande holtes, terwijl andere hun eigen hol uitgraven. Nesten bouwen is hard werken. Veel soorten roestvogels moeten meer dan duizend vluchten maken om voldoende bouwmateriaal te verzamelen. Sommige vogels, zoals de hamerkop en de meeste roofvogels, gaan economisch te werk en hergebruiken hun nesten.


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer