W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Slangen
 


Aankoop van slangen

Het met zorg uitzoeken van de slang, de soort en de handelaar of fokker zijn de eerste vereisten voor het houden en fokken van slangen. De aanschaf van een levend dier is iets heel anders dan de aanschaf van een boek of een koelkast. Om te beginnen zijn alle dieren individuen, waarvan er geen twee precies hetzelfde zijn in uiterlijk of gedrag. Wanneer een slang eenmaal is gekocht, hangt haar lot bovendien voor een groot deel af van de kennis en ervaring van de koper. Weinig handelaars geven de garantie dat de dieren langer dan een paar dagen blijven leven, gezien het feit dat zij geen invloed hebben op de manier waarop de dieren worden behandeld.
Het is van groot belang te controleren of de te kopen slangen in een goede conditie verkeren en of hun geslacht en andere kenmerken aan uw eisen voldoen. Iedere goede handelaar zal zijn klanten met plezier toestaan de voorraad te inspecteren (binnen redelijke grenzen) en zal hun verzekeren dat de dieren van het gewenste geslacht zijn.
Bepaal pas uw keuze voor een bepaalde soort nadat u alle vereisten met betrekking tot voedsel, accomodatie, enz. grondig bestudeerd hebt en u zeker weet dat hieraan voldaan kan worden. Bij aankoop van jonge slangen is het belangrijk te weten hoe lang zij uiteindelijk kunnen worden. Als de betreffende soort te groot kan worden, moet hij niet worden aangeschaft. De groei van slangen kan niet gestopt of onderdrukt worden zoals bij bonsaiboompjes, en er is weinig vraag naar zeven meter lange pythons die uit hun hok zijn gegroeid, het huis hebben overgenomen en de kinderen hebben opgepeuzeld.
Na het uitzoeken van een geschikte soort overtuigt u zich ervan dat de uitgezochte exemplaren vrij zijn van uitwendige verwondingen, ziekten en parasieten (voor zover controle mogelijk is). In het geval van in gevangenschap gefokte broedlingen is het vaak nuttig als de ouders ook kunnen worden ge´┐Żnspecteerd, aangezien de kleuren en de tekening van jonge dieren van sommige soorten veranderen bij het ouder worden. Dit is vooral belangrijk bij soorten die erom bekend staan grote onderlinge verschillen te vertonen in kleuring en tekening.
Als het de bedoeling is slangen te fokken, probeer dan tegelijk een mannetje en een vrouwtje te kopen. Het is begrijpelijk dat fokkers niet graag afstand doen van ongepaarde exemplaren, vooral van vrouwtjes. Veel mensen zoeken tevergeefs naar een levensgezel voor de drie jaar oude slang die zij als ongepaard dier kochten, in de hoop er later een partner voor te vinden. Bij de aankoop van een slangenpaartje moet de fokker de garantie kunnen geven dat het geslacht klopt. Niemand is echter onfeilbaar en het is altijd verstandig het geslacht ook zelf meteen vast te stellen, omdat de fokker maanden later maar weinig kan doen om de zaken recht te zetten, wanneer zijn voorraad grotendeels verkocht is. Het kan voorkomen dat een fokker geen nageslacht kan bieden dat geen familie van elkaar is. Als u de nadelige gevolgen van inteelt (die kunnen optreden als meer dan drie generaties lang broers en zusters hebben gepaard) wilt voorkomen, koopt u bij verschillende fokkers paartjes (waarbij wordt aangenomen dat hun 'veestapels' niet met elkaar verwant zijn) en laat u het mannetje van het ene met het vrouwtje van het andere paar paren en omgekeerd. Als twee paartjes teveel zijn, probeer dan een andere slangenhouder te vinden die in dezelfde soort is ge´┐Żnteresseerd, en spreek af dat ieder een niet aan elkaar verwant paartje neemt.


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer