W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Historische figuren

Abraham Maslow

Maslow, Abraham Harold (Brooklyn, New York, 1 april 1908 - Menlo Park, Calif., 8 juni 1970), Amerikaans psycholoog, behoort - met o.a. Gardner Murphy, Carl Ransom Rogers en Gordon Willard Allport - tot de pioniers van de zgn. humanistische psychologie, die zich vooral afzet tegen het behaviorisme enerzijds en tegen de psychoanalyse anderzijds. Maslow promoveerde in 1934 aan de universiteit van Wisconsin en was van 1935 tot 1937 verbonden aan Columbia University in New York. Daarna was hij associate professor aan Brooklyn College (tot 1951) en vervolgens hoogleraar en president van de psychologische faculteit van Brandeis University. Hij kreeg tijdens zijn leven veel erkenning en was o.m. voorzitter van de American Psychological Association.
1. Werk
Maslow geldt als een realistisch geori�nteerd persoonlijkheidstheoreticus, die vooral zijn theorie van de menselijke motivatie centraal stelde. Hij ontleende aan Kurt Goldstein diens holistische benadering en beklemtoning van de behoefte tot 'zelf-actualisering' van de mens. Voorts gaat het bij Maslow ook om de onderlinge wisselwerking van en een samenvattende visie op alle aspecten (lichamelijke en psychische, individuele en algemeen menselijke, erfelijk bepaalde en verworven factoren, primitieve en verfijnde, 'lagere' en 'hogere', goede en slechte strevingen), zodat zijn visie op de mens holistisch-integratief wordt genoemd. In Maslows theorie speelt de hi�rarchie van behoeftenbevredigingen en van een rangorde van overheersende motieven en van waarden een grote rol.
2. Betekenis
Maslow baseerde zijn theorie�n op slechts weinig werkelijk onderzoek, meer op 'pilot studies' en o.a. op de biografie�n van ca. vijftig zeer bekende, succesvolle historische persoonlijkheden. Hoewel theoretisch vrij zwak, is zijn werk in vele opzichten verfrissend geweest en inspirerend voor een grondig en meer objectief onderzoek door een aantal beoefenaars van de humanistische psychologie.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer