WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : De mens - algemeen

Donker Afrika

Het staat vast dat er in Afrika nog schaars verspreid zeer oude mensenrassen voorkomen. We denken daarbij aan de Hottentotten, de Bosjesmannen en aan de dwergvolken zoals de Pygmeen. Het is wonderlijk te bedenken dat in het noordelijk deel van Afrika al vroeg een hoge beschaving is ontstaan, de Egyptische, terwijl in de rest van Afrika volken en stammen hun zeer eenvoudige levenswijze uit de steentijd hebben verder gezet. Toch zijn er ook negerstaten ontstaan van een behoorlijke omvang en met een stedelijke cultuur.
En van deze staten was het koninkrijk Benin, thans een provincie in Zuid-Nigeria. Volgens de overlevering werd dit rijk gesticht door een hoofdman van de Jaroebastam. In de twaalfde eeuw kreeg het land een koning die afkomstig was uit Ife, de heilige stad van de Jaroeba's. De macht van de koning was, evenals die van de Egyptische farao's, onbeperkt. Ook hij werd beschouwd als een godheid. De koning speelde een belangrijke rol bij godsdienstige plechtigheden, die waren bedoeld om de beschermgeest van het land gunstig te stemmen. Bij dergelijke gelegenheden werden overigens vaak mensenoffers gebracht.
Portugese invloed leidde omstreeks 1540 tot de bekering van koning Orhogba tot het christendom. Tegen het einde van de achttiende eeuw leidde het verzet tegen de steeds omvangrijker wordende slavenhandel tot de ondergang van het rijk. In die tijd strekte het gezag van Benin zich uit tot Bonny in het oosten en Lagos in het westen. Eerst aan het einde van de negentiende eeuw kwam Benin onder Europees gezag en werd het een Brits protectoraat.
De godsdiensten van Afrika kunnen, voor zover het niet de islam of het christendom betreft, in het algemeen stamgodsdiensten genoemd worden. De belijders van dergelijke godsdiensten zien de dingen om zich heen en hun samenhang in een betekenis waarin de fantasie en het gevoel voor het 'geheime' overheersen. De grens tussen het stoffelijke en het onstoffelijke tussen mensen en dieren, tussen het levende en het levenloze is hierbij nauwelijks te trekken. Tovenarij speelt een belangrijke rol wat in velerlei vormen tot uitdrukking komt. Hiertoe behoren het hanteren van een toverstaf om krachten over te dragen, het dragen van amuletten om krachten af te weren en het vereren van de totem.
De godsdienstige beleving van deze gelovigen komt vooral naar voren in de feesten, die met gezang en dans gepaard gaan. Besloten diensten komen eveneens voor, en zijn alleen toegankelijk voor ingewijden. De tovenaars of priesters zijn hierbij vaak de sleutelfiguren. Ze beoefenen ook de geneeskunde en verrichten de nodige godsdienstige handelingen.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer

Bezoek ook: www.infoblog.be
Meer weten over gezondheid? --> http://gezondheid.infoblog.be
Meer weten over huisdieren? --> http://huisdieren.infoblog.be