W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Op het land levende zoogdieren
 

Afrikaanse olifant
Groep : op het land levende zoogdieren

Ondanks zijn enorme, bedreigende afmeting is de Afrikaanse olifant meestal zachtaardig en sociaal. Een uitzondering hierop vormt de tijd waarin het mannetje bronstig wordt. Deze periode van verhoogde seksuele opwinding en agressief gedrag wordt gekenmerkt door afscheiding uit de klieren voor zijn oren. Een bronstige olifant kan maar beter met rust gelaten worden.
Olifanten zijn na ongeveer tien jaar geslachtsrijp, hoewel mannetjes pas na hun dertigste seksueel actief worden. In tegenstelling tot andere dieren kennen olifanten geen vaste paartijd. Wanneer een vrouwtje klaar is om te paren, ongeveer om de vier jaar, begint ze te grommen. Dit geluid wordt door olifanten uit de wijde omtrek opgevangen. Uit verschillende kandidaten kiest ze een geschikte stier. De paring verloopt snel en wordt verschillende malen herhaald. Na een zwangerschap van bijna twee jaar brengt de koe met de hulp van andere vrouwtjes een kalf ter wereld, in slechts dertig seconden. Het kalf begint gelijk te drinken en zal nog lang nadat hij aan vast voedsel begint door zijn moeder worden gezoogd.
Mannetjes leven graag op zichzelf. Ze zoeken vrouwtjes alleen op om te paren, en andere mannetjes om kort te foerageren. Vrouwtjes blijven graag bij elkaar. Een kudde bestaat meestal uit acht tot tien vrouwtjes en jonge mannetjes, waarbij het oudste vrouwtje domineert. De rest van de kudde bestaat uit nageslacht. Een belangrijk aspect van deze sterke familieband is de veiligheid. Jongen zijn kwetsbaar, maar de aanwezigheid van enkele sterke vrouwtjes is vaak genoeg om een leeuw af te schrikken. Als ze zo'n twaalf jaar oud zijn, verlaten de mannetjes de kudde om elders te foerageren. Op hun vijftiende zijn de meeste mannetjes onafhankelijk.
Olifanten consumeren zo'n 150 tot 200 kilogram voedsel per dag. Hun dieet bestaat uit gras, vruchten, hout, boombast en bladeren - vooral die van de acacia. Wanneer een olifant een smakelijk uitziende boom vindt, duwt hij deze eerste omver. Daarna trekt hij met zijn slagtanden de boomschors weg, zodat het zachte hout eronder te voorschijn komt. Met zijn slurf brengt de olifant vervolgens het voedsel naar zijn bek om het met zijn grote, geribbelde kiezen weg te kauwen. Volwassen olifanten drinken daarnaast nog eens zo'n tweehonderd liter water per dag.
Vroeger werd de Afrikaanse olifant vooral door stropers bedreigd. Tussen 1950 en 1990 werden meer dan vier miljoen olifanten om hun waardevolle slagtanden gedood. Toen de ivoorhandel rond 1990 onder internationale druk instortte, waren er nog zo'n 500.000 Afrikaanse olifanten over.
Momenteel worden olifanten uit hun leefgebieden verdreven om plaats te maken voor landbouwgronden. Doordat de kuddes in steeds kleinere reservaten bijeen worden gedreven, leven de dieren steeds dichter op elkaar en worden er soms olifanten afgeschoten.


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer