W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Archeologie

Stenen werktuigen - andere vindplaatsen

Mezhirich - Oekra�ne
De huizen van mammoetbotten (zie foto) bij Mezhirich in Oekra�ne zijn in een uitgestrekte openluchtvindplaats bij de Dnepr ontdekt en waarschijnlijk de oudste vormen van architectuur in de wereld. Men veronderstelt dat deze vindplaats het basiskamp was van een kleine groep jagers-verzamelaars, die het hele jaar het gebied rondtrok en overal kampeerde, maar regelmatig naar Mezhirich terugkeerde. Na C14-datering kon de ouderdom op meer dan 18.000 jaar worden vastgesteld. Archeologen hebben op de vindplaats sporen van vijf huizen van mammoetbotten gevonden, elk met een haard, werkruimten en grote hoeveelheden afval. Van de botten was een stevig geraamte gemaakt, waarschijnlijk bedekt met huiden. Eigenlijk waren het meer sterke tenten dan huizen en de zorgvuldige bottenconstructie zal aan de buitenkant niet te zien zijn geweest.

Berg Karmel - Isra�l
Vanaf de ontdekking van menselijke overblijfselen in de grotten van Skhul en Tabun bij de Berg Karmel in de jaren twintig, zijn er nieuwe en tegenstrijdige vondsten gedaan met betrekking tot de evolutie van de hominiden en de vroege moderne mensen. De Neanderthalers zijn een vroege hominidensoort met bijzondere kenmerken, aangepast aan het koude klimaat van Europa en West-Azi�. Over hun rol in de evolutie van de moderne mens is al veel gediscussieerd. Sommige geleerden zien hen als onze voorouders, anderen als een parallelle ontwikkeling, die door de moderne mens is verdrongen. De grotten bij de Berg Karmel (zie foto) spelen een belangrijke rol in deze discussie, omdat hier skeletresten en werktuigen van Neanderthalers en de vroegste moderne mensen zijn gevonden; hun ouderdom bewijst dat ze langere tijd naast elkaar hebben geleefd. Alle schedels in de grot van Tabun zijn van Neanderthalers en alle van Skhul zijn van moderne mensen.

Danger Cave - Verenigde Staten
Danger Cave (Utah) ligt op een helling 34 meter boven het Great Salk Lake. Voor de prehistorische jagers-verzamelaars in het Grote-Bekkengebied moet deze een belangrijk centrum van activiteit geweest zijn. De grotten in dit gebied zijn belangrijk van de reconstructie van de levenswijze van de jagers-verzamelaars in het Amerikaanse westen. Danber Cave heeft dikke afzettingslagen en is met tussenpozen duizenden jaren bewoond, van omstreeks negenduizend voor Christus, tot het eerste millennium na Christus, zodat er veel te dateren artefacten en omgevingsresten te vinden zijn. Aan deze laatste zien archeologen hoe de archa�sche groepen hun levenswijze door de jaren heen aanpasten aan de meedogenloze woestijn en het wel en niet vinden van voedsel. Omdat het in de grot zo droog is, zijn naast de gebruikelijke stenen werktuigen de uiteenlopendste voorwerpen bewaard gebleven die aantonen hoe belangrijk producten van planten en dieren voor de vroegste mensengemeenschappen waren. ( foto : grotonderzoek Danger Cave)
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer