WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek :
Historische figuren

Andr� Demedts

Demedts, Andr� (Sint-Baafs-Vijve 8 aug. 1906 - Oudenaarde 4 nov. 1992), Belgisch Nederlandstalig schrijver en cultureel werker, was van 1949 tot 1971 directeur van de Gewestelijke Omroep West-Vlaanderen van de BRT te Kortrijk. Hij was medeoprichter en redacteur van De Tijdstroom en Vormen en maakte deel uit van de redactie van Dietsche Warande en Belfort. Zijn omvangrijke en nagenoeg alle genres omvattende literaire productie, waarvan de gedichten en de romans het belangrijkste deel vormen, wordt gekenmerkt door een ethische ingesteldheid, is op de gemeenschap geori�nteerd en baadt desondanks in een sfeer van existenti�le weemoed. De aanvankelijke tegenstelling ideaal-werkelijkheid spitste zich weldra toe op de problematiek individu-gemeenschap. Deze was eerst een situatie van onverenigbaarheid (Het leven drijft, 1936), leidde tot een berustend pessimisme (Het heeft geen belang, 1944) en kwam ten slotte uit op een aanvaarding van de beperkingen van de mens en op de moed om te leven in het perspectief van het geloof in God (In uw handen, 1954; Alleen door vuur, 1965). De meeste romans van Demedts spelen op het platteland, in zijn geboortestreek tussen Mandel en Leie (Oost-Vlaanderen). De problematiek wordt vaak belichaamd in personen die wegens hun intellectuele vorming en sociale positie verantwoordelijkheid dragen, zoals priesters en artsen. De historische cyclus De eer van ons volk confronteert het dagelijkse leven in genoemde streek met de ingrijpende veranderingen, veroorzaakt door de bewogen gebeurtenissen aan het einde van de 18de en het begin van de 19de eeuw. Vooral na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde Demedts een jarenlange cultureel-politieke activiteit, die sterk Vlaams-nationaal gericht was. Hij was o.m. de initiatiefnemer van de jaarlijkse Frans-Vlaamse Kultuurdagen te Waregem (sinds 1948) en de inspirator van het tijdschrift Ons Erfdeel (sinds 1957). Een Andr�-Demedtsprijs wordt sinds 1970 jaarlijks toegekend door De Marnixring aan een kandidaat met bijzondere verdiensten, in de geest van Demedts, op het gebied van algemene kunst- en cultuurverbreiding, integratie in het Nederlandse taalgebied, culturele relaties met Zuid-Afrika of bevordering van de Nederlandse cultuur in Frans Vlaanderen. In 1983 werd in zijn geboorteplaats een Andr� Demedts-Huis geopend als museum, archief en ontmoetingscentrum. In 1990 kreeg Demedts de Staatsprijs ter bekroning van een schrijverscarri�re.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer