WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Historische figuren

Andrej Gromyko

Gromyko, Andrej Andrejevitsj (Minsk 6 juli 1909 - Moskou 2 juli 1989), Sovjet-Russisch staatsman, studeerde landbouw en economische en politieke wetenschappen. Na een korte wetenschappelijke loopbaan trad hij in diplomatieke dienst (1939). In 1943 werd hij reeds tot ambassadeur in de Verenigde Staten benoemd, in 1946 werd hij plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken; tot 1948 was hij tevens gedelegeerde in de Veiligheidsraad. Van 1952 tot 1953 was hij ambassadeur te Londen. In 1956 werd hij benoemd tot lid van het Centrale Comité der Communistische Partij. Van 1957 tot 1985 was hij minister van Buitenlandse Zaken; in 1973 werd hij lid van het Politburo. Van 1985 tot 1988 was hij president van de Sovjet-Unie.
Als bewindsman van Buitenlandse Zaken maakte Gromyko een opmerkelijke ontwikkeling door. Aanvankelijk, in de era-Chroesjtsjov, een vakminister die een beleid voerde dat door de anderen was uitgestippeld, werd hij gaandeweg, dankzij zijn enorme (diplomatieke) deskundigheid en ervaring, een echte beleidsmaker, m.n. in de laatste jaren van Brezjnev. Zijn doelstelling, nl. het bereiken van volstrekte gelijkwaardigheid met de Verenigde Staten en het losweken van West-Europa uit de NATO, heeft hij met grote standvastigheid nagestreefd zonder echter in beide opzichten te kunnen slagen. Met name de forse druk, die hij na 1980 op West-Europese landen inzake hun herbewapeningsplannen uitoefende, heeft een averechts resultaat opgeleverd.
Toen Gorbatsjov aan de macht kwam, werd snel duidelijk dat Gromyko niet de geschikte man was om een gewijzigde koers geloofwaardig uit te dragen. In juli 1985 door Sjevardnadze op Buitenlandse Zaken opgevolgd, werd hij naar het puur representatieve presidentschap weggepromoveerd. In het Politburo schaarde hij zich bij de conservatieve opponenten van Gorbatsjovs hervormingskoers. Onder druk van de publieke opinie en kritische leden van de Opperste Sovjet zag Gromyko zich in okt. 1988 genoodzaakt zijn ambt neer te leggen en zich geheel uit het openbare leven terug te trekken.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer