W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Historische figuren

Anselm von Feuerbach

Feuerbach, Anselm von (eigenlijk: Paul Johann Anselm), Ritter von (Hainichen, bij Jena, 14 nov. 1775 - Frankfurt am Main 29 mei 1833), Duits strafrechtgeleerde, heeft een grote invloed gehad op de ontwikkeling van het strafrecht van zijn tijd. Het door hem samengestelde strafwetboek voor het Koninkrijk Beieren (1813) vormde de grondslag voor de strafwetgeving in verscheidene andere Duitse staten. Hij zocht het hoofddoel van het strafrecht in de strafbedreiging en hanteerde daarbij de stelling (ontleend aan Cesare Bonesano de Beccaria) 'geen straf zonder wettelijke bepaling' (nulla poena sine lege). Op staatkundig gebied verzette Feuerbach zich tegen het absolutisme van Thomas Hobbes en verdedigde hij het recht van de opstand.
 

 

 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer