WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek :
Historische figuren

Anthony van Diemen

Diemen, Anthony van (Culemborg 1593 - Batavia 19 april 1645), Nederlands koloniaal bewindsman, vertrok naar Indi�, nadat hij als koopman in Amsterdam failliet was gegaan. Daar trok hij de aandacht van Jan Pieterszoon Coen, die hem als klerk op zijn secretarie plaatste. Ondanks het verbod van hogerhand - gefailleerden mochten nl. niet in dienst genomen worden - gaf Coen aan Van Diemen een hogere positie: eerst assistent, vervolgens koopman en opperkoopman (1623). Twee jaar later werd hij raad van Indi� en boekhouder-generaal. Tijdens het tweede bewind van Coen (1627-1629) werd Van Diemen directeur-generaal van handel, een functie die hij volgens de bewindhebbers zo goed vervulde, dat zij hem het opperbewind aanboden.
De jaren van Van Diemens gouverneur-generaalschap (1636-1645) vormen de periode van de grootste expansie van de Compagnie (Malakka, Ceylon en Formosa; zie Oost-Indische Compagnie�n). Op zijn initiatief stelde de rechtsgeleerde Mr. Joan Maetsuyker de Bataviase Statuten samen, een speciaal wetboek voor het Compagniegebied, dat tot 1848 als basis van de rechtspraak in Nederlands-Indi� gold. Van Diemen organiseerde in 1639 en 1643 ontdekkingsreizen naar de landen en zee�n ten oosten en ten noorden van Japan, terwijl het initiatief van de bekende reizen van Abel Tasman, waarbij Australi� werd omzeild, eveneens van hem is uitgegaan.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer