WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Dossier gezondheid

Dossier Gezondheid

Vlamingen slikken derde minder antidepressiva dan Walen

Er worden beduidend meer antidepressiva voorgeschreven in WalloniŽ dan in Vlaanderen. Dat meldt CD&V-senator Wouter Beke, die de gegevens van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid van 2004 onder de loep nam. Het gaat om de meest recente cijfers.

Een Vlaming consumeert gemiddeld 16 antidepressiva per jaar, een Waal 24. In Vlaanderen wordt er voor 14 miljoen euro minder geconsumeerd dan het Belgische gemiddelde, in WalloniŽ voor 14 miljoen euro meer. Vlaanderen slikt dus per inwoner 1/3 minder antidepressiva dan WalloniŽ, zegt Beke.

Dat is ondere andere te verklaren door socio-demografische factoren, aldus de CD&V-senator. Zo is er in WalloniŽ meer werkloosheid en is er een duidelijk oorzakelijk verband tussen het gebruik van antidepressiva en werkloosheid. Ook singles en eenoudergezinnen nemen vaker hun toevlucht tot antidepressiva.

Zwakke opvolging
De senator wijst er ook op dat de eerstelijnszorg in WalloniŽ minder uitgebouwd is, waardoor er een zwakkere opvolging is van de huisarts. "Daardoor wordt een kuur van antidepressiva niet voldoende begeleid en stopt men te vroeg met de behandeling. Op het eerste gezicht zou dit moeten leiden tot minder gebruik. Maar dat klopt niet want vaak heeft de patiŽnt dan een terugval en moet hij opnieuw behandeld worden, waardoor de consumptie van antidepressiva nog stijgt."

In Vlaanderen zijn er bovendien meer psychiatrische instellingen en die hebben eigenlijk een matigend effect op het gebruik van antidepressiva. Dat komt omdat het gebruik gebeurt in goed begeleide omstandigheden, gericht op de afbouw van de medicatie.

Matig antidepressiva-gebruik in Brussel
Dat Brussel ondanks de hoge werkloosheidsgraad en het groot aantal alleenstaanden toch een gemiddelde consumptie van antidepressiva kent, is te danken aan de lage cijfers bij allochtonen. Zij slikken minder antidepressiva. Volgens Beke komt dat omdat ze minder te maken krijgen met wijzigingen in de gezinssamenstelling en omdat de gezondheidscultuur er minder ontwikkeld is.

De CD&V-senator besluit dat door de verschillende gezondheidscultuur en de socio-demografische verschillen een doeltreffend beleid alleen kan gebeuren wanneer de deelstaten inzake gezondheidszorg en arbeidsmarkt over meer autonome bevoegdheden beschikken.

 

© 2006 - WORLDEXPLORER
Google