W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Op het land levende zoogdieren
 

De aye-aye

Orde : Primaten - familie : Daubentoniidae - geslacht : Daubentonia en soort D. madagascariensis. De aye-aye, het enige lid van deze familie, is een halfaap, net zoals lori's, maki's, galago's en potto's.
Met een doordringende blik, grote, vliesdunne oren en zwarte handen met een verlengde middelvinger, biedt de aye-aye een vreemde aanblik als hij zich door de bomen beweegt. De aye-aye wordt zelden gesignaleerd omdat hij een bedreigde primaat is. De populaties van het dier zijn verspreid over de steeds afnemende stukken regenwoud op het eiland Madagaskar.
De aye-aye is het grootste nachtdier ter wereld onder de primaten. Hij leeft het liefst in vochtige regenwouden en moet toegang hebben tot hoge bomen om overdag in te slapen. Hij slaapt opgerold in een coconachtig nest van ineengestrengeld gebladerte. Hij heeft zich echter aangepast aan de beschikbare leefomgeving en wordt soms aangetroffen in drogere bossen en mangrovebossen, bamboebosjes en gecultiveerde gebieden als kokosnootplantages. De aye-aye gaat tijdens de nacht op zoek naar voedsel en keert vlak voor de ochtendschemering naar ��n van zijn vele nesten terug. Hij daalt vaak af naar de grond en loopt dan op vier poten met zijn staart omhoog. Als hij klimt, springt hij snel van tak tot tak door de bomen. Hij grijpt zich vast met lange, scherpe nagels en kan aan zijn sterke achterpoten hangen als hij zichzelf verzorgt. Het solitaire dier bakent zijn territorium af met urine. Soms zoekt hij met andere dieren naar voedsel.
Het favoriete voedsel zijn insectenlarven, en zijn gespecialiseerde middelvinger is het perfecte gereedschap om ze uit gaten in boombast te halen. Aandachtig luisterend naar geluiden van bewegende larven en insecten als termieten en mieren, tikt de aye-aye met zijn lange middelvinger tegen de bast van de boom. Door de verschillende geluiden die terugkaatsen kan hij precies vaststellen waar zijn volgende maaltje zich bevindt. Hij hoeft alleen nog met zijn scherpe snijtanden door het hout heen te bijten. Verder staan er zwammen en boomsap, zaden, vruchten en kokosnoten op het menu. Om de kokos uit een noot te krijgen, bijt de aye-aye eerst een gat, waarna hij met de lange nagel de kokos eruit kan halen.
Deze solitaire dieren komen in de paartijd bijeen, waarna een mannetje paart met bereidwillige vrouwtjes waarvan de territoria die van hem overlappen. De vrouwtjes bevallen na een draagtijd van vijf maanden van ��n jong en planten zich slechts om de twee tot drie jaar voort. Na zeven maanden is het jong gespeend, hoewel hij met 3,5 maanden reeds vast voedsel tot zich begint te nemen.
Deze bedreigde primaat heeft het door de mens zeer moeilijk gehad en is nu bijna uitgestorven. Men schat het aantal in het wild tussen de 1000 en de 10.000.


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer