WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : In het water levende zoogdieren
 

De baardrob

De baardrob of Erignathus barbatus. Grootte : mannetje lichaamslengte 2,5 tot drie meter. Gewicht tot vierhonderd kg. Wijfje wat kleiner. Uiterlijk : grote zeehonden met een nagenoeg effen vacht, slechts licht gevlekt of gespikkeld, kaneelbruin op de rug, grijzige of gele flanken, buikzijde en vinpoten. Voorpoten vierkantig met sterke, zwarte nagels. Opvallend ruige, gele snorharen, lang en gebogen; zware onderkaak. Vier tepels.
Verspreidingsgebied : Noordelijke Ijszee rondom de pool. Er worden twee ondersoorten onderscheiden : de E.b.barbatus en de E.b.nauticus.
De baardrob, de grootste van de noordelijke zeehonden, vestigt zich op langs de kust drijvend ijs en in ondiepe kustwateren, waar de zeebodem rijk is aan voedsel. Net als zijn verre verwant, de walrus, zoekt deze zeehond zijn voedsel op de bodem van de zee, waarbij hij soms diepten van honderd meter en meer bereikt. De baard - nauwkeuriger : een gekrulde snor - is zeer gevoelig en zou gebruikt worden bij het opsporen van voedsel op een troebele zeebodem. De afgesleten kiezen, kenmerkend voor de meeste volwassen dieren, getuigen van een menu waarin veel hardschalige schaaldieren en weekdieren.
Baardrobben zijn tamelijk eenzelvig levende dieren die in april en mei, wanneer de jongen geboren worden, wijd verspreid over het zeeijs voorkomen. De jongen, die een grijze vacht hebben, zijn bij de geboorte meer dan een meter lang en blijven verscheidene weken langer bij hun moeder dan die van andere soorten in de Noordelijke Ijszee, zodat de wijfjes gewoonlijk om het jaar paren. De wereldpopulatie wordt geschat op 100.000 tot 150.000, die te zeer verspreid voorkomen om attractief te zijn voor de beroepsjagers. Zij zijn voornamelijk van belang voor de eskimo's en andere autochtone jagers, die de taaie huid gebruiken voor draagzelen, riemen en leer voor laarzen.


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer