W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Plant - algemeen

Bacteri�n in de natuur

De meeste soorten bacteri�n leven als afvaleters of parasieten, omdat zij door het ontbreken van bladgroen niet kunnen assimileren. In de bodem breken legioenen afvaletende bacteri�n, in samenwerking met gisten en andere rottingsorganismen, de organische afvalstoffen van planten en dieren af tot eenvoudige verbindingen. Deze bacteri�n zijn de voornaamste veroorzakers van het rottingsproces, de 'mineralisering' van organische stoffen. Bovendien komen er in de grond soorten voor die wel kunnen assimileren en zelfs volkomen onafhankelijk van het licht.
De 'autotrofe' bacteri�n bouwen - net als de groene planten - uit koolzuur en water organische stof op. De hiervoor nodige energie verkrijgen zij niet van het zonlicht, maar door bepaalde verbindingen uit het milieu te verbranden : hun opbouwproces is geen fotosynthese maar een chemosynthese. Door deze activiteit zijn sommige soorten in de huishouding van de natuur van groot belang. Zo kunnen de nitrificirende bacteri�n stikstofrijke afvalproducten van planten en dieren met zuurstof verbinen of oxyderen tot stikstofzouten of nitraten, die weer door de wortels van de hogere planten als waardevol stikstofvoedsel kunnen worden opgenomen. Door het veroorzaken van rotting, gevolgd door het opbouwen van geschikte voedingszouten, zijn veel bodembacteri�n onmisbare schakels in de kringloop van de stoffen : zonder de bacteri�n zou al het leven op aarde uiteindelijk door het ontbreken van bouwmaterialen onmogelijk worden.
Van de afbrekende werkzaamheid van bacteri�n maken wij dankbaar gebruik voor het fermenteren van tabak en thee, het roten van vlas, het inkuilen van gras, de bereiden van yoghurt (met Bacterium bulogaricum), boter en kaas. Natuurlijk kunnen rottingsbacteri�n ook schadelijk zijn wanneer ze hun afbrekende activiteiten in onze levensmiddelen ondernemen. Omdat hieronder ook ziekteverwekkers kunnen voorkomen, is bacteriologisch toezicht op de voedingsmiddelen uiteraard een absolute noodzaak in de hedendaagse samenleving.(foto : van links naar rechts : bolvormige kokken - staafvormige bacillen - kurketrekkervormige spirellen)
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer