W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Plant - algemeen

Wat is en wat betekent de plant ?

Het is niet zo eenvoudig, precies aan te geven waarin alle planten zich van alle dieren onderscheiden. Voor ons gevoel staat een dier in elk geval dichter bij ons dan een plant. Van een dier bemerken we immers meer dat het levensuitingen heeft zoals wij zelf als mens; we zien dat het ademt en eet, beweegt en geluid maakt, dat het iets kan waarnemen met ogen, oren en andere zintuigen. Vergelijken we een olifant met een appelboom, een paling met een paddestoel, dan slaat de weegschaal naar de kant van het dier door : naast het dier met zijn sprankelende levenslust en zijn drang tot daden, staat er plant er wel wat armzalig bij. Wat ons bij de dieren het meest opvalt, ligt meer op het terrein van wat ze doen dan van wat ze zijn. En we zijn nu eenmaal gemakkelijk geneigd om planten te zien als wezens, die eenvoudigweg niet 'doen', maar alleen maar 'zijn'.
Dit is allemaal goed en wel zolang we bekende dieren uit onze omgeving naast eveneens bekende kruiden of bomen zetten; maar we moeten ons slechts even over een microscoop buigen en een enkele waterdruppel uit een plas of sloot te bekijken, om duidelijk te voelen, dat het onderscheid tussen plant en dier toch minder eenvoudig is. De groene torpedo's en rondtollende bollen en tal van andere levenslustige draaiers en buitelaars zijn planten; een aantal andere kunnen met evenveel recht dierlijk als plantaardig genoemd worden. Zien we van een groot aantal 'tussenvormen' af, dan zijn de plantaardige organismen getypeerd door een complex van eigenschappen inzake celbouw en verrichtingen, waarvan vooral de voeding veel gewicht in de schaal legt. En in al die gevallen waar bladgroen of chlorofyl aanwezig is, bestaat geen enkele twijfel; het bezit van deze kleurstof is immers ��n van de meest kenmerkende eigenschappen van een overwegend groot deel van de flora. Door dit bladgroen is de groene flora de enige schakel tussen de atoomcentrale 'de zon' , een energiebron van onvoorstelbaar groot vermogen, en de niet groene planten en dieren. Per jaar zet de groene flora ruim 200 miljard ton materie om, een productiviteit ongeveer duizend keer zo groot als die van alle industrie�n tezamen. Het omzetten van eenvoudig anorganisch materiaal in energierijke organische stoffen met de hulp van de stralingsenergie van de zon heeft fotosynthese. Dit proces wordt in tal van laboratoria intensief bestudeerd. Niet alleen omdat het zo ongelofelijk ingewikkeld is en dus wetenschappelijk zeer aantrekkelijk, maar vooral ook om de brandende vraag : kan de werking van het chlorofyl misschien ook langs synthetische weg, dus zonder tussenkomst van de groene plant, tot stand gebracht worden ?
Door geconcentreerde samenwerking van chemici, fysici, biochemici en biologen hoopt men erin te slagen een synthetisch superbladgroen te vervaardigen, waardoor landbouw en veeteelt geleidelijk door fabrieken van synthetische voedingsmiddelen verdrongen zouden worden. Met de kunstmatige fotosynthese als uitgangspunt zouden niet alleen goedkope en energierijke voedings- en brandstoffen vervaardigd kunnen worden, maar ook verfstoffen, ketonen, alcoholen en plastics. En wie zich met enige angst afvraagt van het goed functioneren van ��n of enkele centrales voor fotosynthese, centrales die gemakkelijk door een vijand vernietigd kunnen worden, moet weten : de flora, zoals wij die nu gelukkig nog hebben, is niet minder kwetsbaar; van een stof als tri-parachloordifenyldimetylureum zijn enkele kilogrammen voldoende om de totale oogst van een groot land volkomen te vernietigen en ook elke vorm van plantengroei onmogelijk te maken.
We zijn het zo gewoon, dat de natuur elk voorjaar opnieuw de bladgroenproductie hervat. We denken er misschien te weinig over na, wat de groene flora voor ons welzijn betekent.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer