W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Plant - algemeen

Bloemen en schoonheid

Het is goed voor de mens, zich af en toe eens op de schoonheid te bezinnen. Een ononderbroken stroom prikkels treedt door de 'poorten van onze ziel', de zintuigen, bij ons binnen en al zijn deze organen maar beperkt, toch geven ze in combinatie met onze hersencentra de mogelijkheid tot schoonheidsbeleving.
Wat is schoonheid ? Een filosoof zal ons uitvoerig vertellen over de objectieve en subjectieve gronden van de schoonheid; hij zal zich uitputten in het opsommen van uitspraken en denkbeelden van Aristoteles, Plato en zoveel andere denker, die van alle kanten doordrongen in het gebied van de esthetica. Hij zal trachten ons duidelijk te maken, waarin het wezenlijke van de schoonheidsbeleving bestaat. Hij zal zelfs de schoonste voortbrengselen van natuur en kunst voor ons herleiden tot bepaalde symmetrische, in wiskundige formules uit te drukken grondvormen.
Maar ook zonder filosofische bespiegelingen kunnen we in vrijwel alle natuurvoortbrengselen de schoonheid ervaren, al is deze bij een worm of kwal dan minder opvallend dan bij een bonte vlinder of tropische orchidee. De pracht van de bloemen is ook voor het meest geoefende oog een zo opvallende eigenschap, dat we bijna zouden veronderstellen, dat dit uiterlijk schoon door de natuur slechts bedoeld kan zijn voor menselijke wezens, die deze schoonheid bewust kunnen ervaren. Uit wetenschappelijk oogpunt is deze veronderstelling echter gevaarlijk. De pracht van de bloemen beschrijven kan alleen met superlatieven, de botanische wetenschap dient echter de bloem slechts te zien als een nuchter botanisch 'verschijnsel'.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer