WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Vogels
 

De boerenzwaluw

De boerenzwaluw is één van de ongeveer 85 soorten zwaluwen, die alle in groepen leven, zich in de lucht met insecten voeden en tot de familie der Hirundinidae behoren. Orde : Passeriformes - geslacht : Hirundo en soort : Hirundo rustica.
Fladderen, dalen en duiken, de boerenzwaluw is gebouwd voor behendigheid. Met zijn glanzend blauwe pijlvleugels en gestroomlijnde lichaam brengt hij het grootste deel van zijn leven in de lucht door. Als hij na de overwintering in zuidelijke streken weer naar het noorden terugkeert, kun je er zeker van zijn dat er warm weer op komst is. Deze schitterende vogel bouwt zijn nest in de buurt van mensen, vaak in schuren en andere gebouwen van boren ... vandaar zijn naam.
Boerenzwaluwen grissen tijdens het vliegen met hun snavels insecten uit de lucht. Ze eten vliegen en andere kleine vliegende insecten zoals muggen, bladluizen, bijen, wespen en eendagsvliegen. Jagend boven open, vlak terrein achtervolgen ze hun prooi in een snel zigzagpatroon waarbij ze zelden zweven. Soms zijn er honderden boerenzwaluwen te zien die zich voeden boven een terrein met veel insecten. Ze zijn zo thuis in de lucht dat ze zelfs hun jongen al vliegend voeren.
Na een sierlijke baltsvlucht blijven het mannetje en het vrouwtje meestal hun hele leven bij elkaar. Paren gebeurt vaak in de lucht. Daarna bouwen ze een stevig, bekervormig nest van klei en stro, waarvoor ze vele malen heen en weer vliegen. De nesten bevinden zich veelal op balken, onder dakranden van huizen of onder een brug. Soms bouwen zes tot acht paren hun nesten dicht bijeen in een kolonie. Het vrouwtje legt vier tot zes eieren. De jongen verlaten het nest drie tot vier weken nadat de eieren zijn uitgekomen. De ouders kunnen hetzelfde jaar nog een nest grootbrengen en keren waarschijnlijk elk jaar naar hetzelfde nest terug.
Hoewel boerenzwaluwen niet bedreigd worden, loopt hun aantal in Noord-Europa en Noord-Amerika de laatste jaren terug. Veranderingen in landbouwmethoden verkleinen hun leefgebied en veroorzaken verlies van nestelplaatsen, terwijl het gebruik van insecticiden veel insecten doodt.
De meeste boerenzwaluwen leggen elk jaar in reusachtige zwermen enorme afstanden af. Ze komen in april op hun nestelplaatsen op het noordelijk halfrond aan en keren in september of oktober naar het zuiden terug. Een enkele reis van 11.000 kilometer duurt twee tot drie maanden. Ze vliegen overdag en stoppen 's nachts om te rusten. Ze navigeren waarschijnlijk door kustlijnen en rivieren te volgen. Nieuw onderzoek toont aan dat mannetjes die gewoonlijk vroeg migreren, deze eigenschap doorgeven aan hun mannelijke nakomelingen, samen met de lange staartveren en de conditie die ze nodig hebben om de potentieel ongunstige weersomstandigheden van vroege migratie te overleven. De sociale boerenzwaluwen zijn vaak te zien terwijl ze zich verzamelen op telefoonlijnen en ze zingen vaak in koor.


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer