W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Vissen
 

De brakwatergrondel

De brakwatergrondel of Pomatoschistus microps.

Beschrijving
Eerste rugvin met zes tot zeven vinstralen, tweede rugvin met negen tot elf; anaalvin met negen tot elf, borstvinnen met achttien; 39-52 schubben van borstvin tot staart.
Lichaam lichtgrijs tot zandkleurig met netwerk van donkere stipjes over het gehele lichaam. Zwarte vlekken langs de flanken van borstvin tot staartvin; donkere stip op de staartwortel. Vage, donkere dwarsbandjes op de rugzijde. Driehoekige, donkere vlek op de basis van de borstvinnen. Mannetjes met zwart vlekje op de achterrand van de eerste rugvin. Slank lichaam, koplengte ongeveer gelijk aan de afstand tussen tweede rugvin en staartvinbasis. Bovenkant van de kop tot de eerste rugvinstraal zonder schubben.
Brakwatergrondels zijn algemeen en talrijk in de ondiepe geulen van de Waddenzee van twintig tot tweehonderd cm diepte. Ze voeden zich met de daar in grote hoeveelheden aanwezige boedemorganismen. Brakwatergrondels kunnen sterke schommelingen in temperatuur en zoutgehalte goed verdragen, veel beter dan andere Europese grondelsoorten. Ze hebben een maximale levensduur van twintig maanden.
Lengte
Maximaal 7 cm.
Verspreiding
Europese kusten, Noordzee en Oostzee. Langs onze kust algemeen, voornamelijk in brak water. In de Waddenzee zeer algemeen.


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer