W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Amfibie�n en reptielen
 

Brilkaaiman


De Caiman crocodilus leeft in langzaam stromend tot stilstaand water, meren en moerassen. Hij wordt anderhalve tot twee meter lang.
Er zijn verscheidene soorten en ondersoorten van de brilkaaiman, wiens naam onderwerp van veel discussies is geweest. Hij is ook bekend als C. sclerops. Zijn Nederlandse naam dankt hij aan een richel tussen de ogen, die lijkt op de brug van een bril. De populatie is drastisch afgenomen : niet alleen wordt er jacht op hem gemaakt omwille van de huid, maar ook worden jongen gevangen om ze als huisdier te verkopen of om opgezet te worden als curiositeit. Het wijfje maakt een nest van plantenresten die tot een stapel samengevoegd worden; ze legt gemiddeld dertig eieren.

� 2006 - WORLDEXPLORER
Google