WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek :
Natuur algemeen

Dossier natuurverontreiniging

Wat is het broeikaseffect?
Het broeikaseffect is de invloed die sommige gassen uitoefenen op de atmosfeer, waardoor het op aarde warmer wordt dan normaal. Zonder het broeikaseffect zou de temperatuur op aarde nu gemiddeld -18�C zijn, tegenover de huidige 15�C.
Dat effect werkt als volgt: licht bestaat uit een zichtbaar en een onzichtbaar (infrarood)spectrum. Bepaalde gassen laten enkel zichtbaar licht door en blokkeren een deel van het infrarode licht. Een foton uit het zichtbare deel van het lichtspectrum bevat meer energie dan een foton uit het infrarode deel. Bij het bereiken van het aardoppervlak wordt een zichtbaar foton geabsorbeerd en omgezet in warmte. Deze warmte wordt dan gedeeltelijk naar het heelal teruggestuurd in de vorm van infrarode straling.
Hier komen de broeikasgassen in het spel, want ze hinderen deze uitstraling van warmte door infrarood licht van de aarde naar het heelal. Daardoor stijgt de gemiddelde temperatuur op aarde.
Het broeikaseffect is dus een natuurlijk proces maar het wordt versterkt door de mens, die broeikasgassen in de atmosfeer uitstoot. Het gaat vooral om koolstofdioxide (CO2) maar ook om andere gassen. Wetenschappers vrezen dat dit kan leiden tot een klimaatverandering.
Over hoe het klimaat in de praktijk zal veranderen bestaan verschillende hypothesen. Een stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde impliceert immers niet noodzakelijk dat de temperatuur overal even hard stijgt. De mogelijkheid bestaat zelfs dat sommige gebieden net kouder worden terwijl elders de temperatuur stijgt. Het aards klimaatsysteem is bijzonder ingewikkeld.
Een veel gehoorde hypothese is de smelting van het poolijs, met een stijging van het zeeniveau als gevolg. Dit zou bovendien een katalysatoreffect kunnen hebben want het poolijs bevat veel methaan, een broeikasgas.
Andere stemmen voorspellen meer verdamping van de zee, wat leidt tot meer regen en op de hooggelegen gebieden meer eeuwige sneeuw. In deze hypothese stijgt het zeeniveau minder of zelfs niet.
Nog andere meningen spitsen zich toe op bewolking. Meer wolken zorgen voor minder ingestraalde warmte maar ook minder uitgestraalde warmte. De meningen zijn verdeeld over de invloed van de wolken op het effect van de broeikasgassen. Volgens het ene model versterken ze het effect, andere beweren dan weer het tegenovergestelde.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer