WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Vogels
 

De bruine jager

Orde : Charadriiformes - familie : Stercorariidae - geslacht : Catharacta en soort : Catharacta lonnbergi. Er worden zeven soorten jagers onderscheiden. De bruine jager, die drie ondersoorten heeft, is één van de vier grotere soorten die samen het geslacht Catharacta vormen.
Doordat de bruine jager voedsel steelt van andere vogels en eieren en kuikens van pinguïnkolonies rooft, wordt hij vaak beschouwd als een meedogenloze plunderaar. Deze zeer intelligente en vindingrijke vogel is de grootste van de jagersoorten. Hij leeft deels op zee en op land en is daar voortreffelijk voor uitgerust. In de broedtijd belaagt hij vaak kolonies zeevogels op het land, maar in de zomermaanden vliegt hij boven 's werelds meest zuidelijke zeeën.
De bruine jager vecht graag in de paartijd. Als hij bedreigd wordt door rivalen en zelfs als hij probeert een partner te lokken, neemt het mannetje een agressieve houding aan. Hij houdt zijn vleugels in de lucht en roept luid, zijn hoofd naar voren stekend of in de nek gooiend. Deze vogel is buitengewoon territoriaal ingesteld, vooral in de nesteltijd. Als op de Falklandeilanden bijvoorbeeld een schaap, hond of mens te dicht bij een nestelplaats van een bruine jager komt, wordt hij onmiddellijk aangevallen. Zowel het mannetje als het vrouwtje bestoken indringers met duikvluchten. Ook is waargenomen dat bruine jagers bij een schaap op zijn rug gingen zitten en meedogenloos op het dier inhakten, tot het vluchtte.
 Bruine jagers blijven elkaar hun hele leven trouw en gebruiken dezelfde nestelplaatsen jaar na jaar. Dit stelt ze in staat vroeg in het jaar te beginnen met broeden. Het vrouwtje legt meestal twee eieren, de tweede verscheidene dagen na het eerste. Het kuiken dat het eerst uit het ei komt zal het tweede vaak doden om het voedsel dat de ouders brengen niet te hoeven delen. Hoewel een jong binnen twee maanden kan vliegen, duurt het zes jaar voor hij volwassen is.
De bruine jager steelt voedsel van andere zeevogels, maar jaagt ook op de vogels zelf. Door ze in zee te drijven worden ze een makkelijke prooi. Ook duikt hij in zee om vis te vangen. Het vlees van dode zeehonden, walvissen of schapen of het afval rond vissersboten of op vuilnishopen, versmaadt hij niet.
De bruine jager leeft in delen van de wereld waar weinig mensen wonen. Daarom heeft hij weinig te vrezen van oprukkende landbouw, woningbouw of industrie. De vogel wordt echter vaak het slachtoffer van verontreinigende stoffen die in de oceanen worden geloosd, zoals rioolwater en kunstmest. Deze giffen hopen zich op in zijn prooidieren en vervolgens in zijn eigen lijf. Toch kunnen er wereldwijd tussen de 13.000 en de 15.000 paren bruine jagers aangetroffen worden.


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer