WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Carine's Kattenpagina

De Burmees

Deze kortharige raskat is vernoemd naar de Engelse naam Burma van het land van oorsprong van zijn stamouders, namelijk Birma. In werkelijkheid kunnen zijn voorouders over een groter gebied van Oost-Azië worden aangetroffen, waaronder Thailand (waar zij plaatselijk de 'Koperen' worden genoemd). Vanwege recente nieuwe kleurslagen verwijzen sommige liefhebbers naar hun katten als de Traditionele Burmesen. In Duitsland wordt hij Burma genoemd en in Engelstalige landen Burmese, iets dat in het spraakgebruik ook wel eens wordt afgekort tot Burm. Het minder bekende alternatief is de naam Koperen Kat.
Uiterlijk
Een gespierde, atletische, compacte, kortharige kat met een prachtig glanzende, donkerbruine vacht. De onderkant is iets lichter van kleur dan de rest van het lichaam, maar de overgang van donker naar lichter is zeer geleidelijk. De kop is rond en gewelfd, de oren zijn wijd uit elkaar geplaatst, de snuit is tamelijk kort en de ogen zijn goudgeel.
Geschiedenis
Volgens zeggen zou deze kat al genoemd worden als de Su-pa-lak, of Thong Daeng, in één van de gedichten in een oud Thais kattenboek, dat werd geschreven in de Ayudhya-periode, die duurde van 1350 tot 1767. Hij komt erin naar voor als een moedige kat met veel beschermingsdrang en wordt in volgende woorden beschreven : 'Van een beeldschoon uiterlijk en de beste bouw. Gekleurd als koper, deze kat is prachtig. Het licht van zijn ogen is als een schitterende lichtstraal.'
Volgens de plaatselijke folklore werden deze prachtige bruine katten met gouden ogen - de waarschijnlijke voorouders van de kat die we tegenwoordig de Burmees noemen - als heilige dieren in de tempels, kloosters en paleizen van Birma gehouden. Deze aanbeden katachtigen werden door de rijken en heiligen in de watten gelegd. Ze hadden zelfs eigen bedienden in de gedaante van priesterstudenten. Deze bedienden waren tevens de bewakers die voor hun veiligheid verantwoordelijk waren en die bij enig plichtsverzuim ernstig werden gestraft.
Een zekere majoor Finch, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het Verre Oosten was gelegerd, maakte goed gebruik van zijn vrije tijd door er allerlei boeddhistische tempels te bezoeken. Volgens zeggen zag hij er talrijke prachtige exemplaren van deze heilige bruine katten. In de jaren dertig van de twintigste eeuw belandde de stammoeder van de moderne Burmees in de Verenigde Staten. Ze zou het startpunt vormen van een zorgvuldig opgezet fokprogramma. Zelfs tot op heden bestaat er nog steeds verwarring over de precieze manier waarop ze op Amerikaans grondgebied aankwam. Er bestaan een viertal versies hieromtrent. Hoe dan ook, in het begin van de jaren dertig kwam er een bruine poes in het bezit van dr. Thompson. Deze bruine poes werd Wong Mau genoemd. Met de hulp van enkele bevriende genetici lukte het hem deze nieuwe bruine raskat te verzelfstandigen en hij gaf hem de naam Burmees. In het begin van de jaren veertig werden drie nieuwe katten uit Birma geïmporteerd om de fokkerijbasis uit te breiden. Tegenwoordig wordt algemeen aanvaard dat Wong Mau de stammoeder van de moderne Burmees is.
Persoonlijkheid
Deze katten worden vaak beschreven als aanhankelijk, alert, actief, beweeglijk, sociaal, onderzoekend, intelligent, grappig, meegaand, enz. In het algemeen wordt het karakter ervaren als sterk gelijkend op, maar wat milder dan het karakter van de Siamees.
Kleurslagen
De oorspronkelijke kleur van het ras was Burmese Brown. Andere kleuren werden later toegevoegd.

 

© 2006 - WORLDEXPLORER
Google