WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek :
Historische figuren

Charles Darwin

Darwin, Charles Robert (Shrewsbury 12 febr. 1809 - Down 16 maart 1882), Engels natuuronderzoeker, studeerde aanvankelijk medicijnen te Edinburgh, later theologie te Cambridge.
1. Evolutietheorie
Darwin is de stichter van de moderne evolutietheorie: de theorie dat alle soorten planten en dieren zich uit voorgaande vormen hebben ontwikkeld, dat een evolutie heeft plaatsgehad.
De evolutiegedachten van zijn grootvader Erasmus Darwin betekenden aanvankelijk niets voor hem, omdat diens ideeën speculatief waren. Zijn waarnemingen tijdens een reis om de wereld als jong natuuronderzoeker met het oorlogsschip Beagle (1831-1836) leidden echter tot een ommekeer in zijn opvattingen. Zij betroffen drie gebieden: a. de waarnemingen van de fauna van de Galápagoseilanden, waar hij had geconstateerd dat verschillende soorten vinken van eiland tot eiland iets van elkaar verschillen en dat iedere soort aangepast was aan haar specifieke milieufactoren; b. de waarneming in Zuid-Amerika dat sommige soorten uit een levensgemeenschap vervangen kunnen worden door andere soorten die, hoewel gelijk in levensgewoonten, daar toch morfologisch van verschillen; c. de vondsten van fossiele overblijfselen van grote, met beenplaten bedekte, op gordeldieren gelijkende vormen. Uitgaande van de werkhypothese dat soorten evolueren en uit elkaar ontstaan, begon Darwin toen al zijn waarnemingen te toetsen om zijn nieuwe theorie meer bewijskracht te geven.
In 1842 gaf Darwin vorm aan zijn gedachten in een korte schets, welke hij in 1844 uitbreidde tot een essay. Deze werden echter geen van beide gepubliceerd. Ten slotte overreedden Charles Lyell en Hooker hem zijn werk te publiceren. Ondertussen was Alfred Russel Wallace (1823-1913) begonnen hetzelfde vraagstuk te onderzoeken. Begin 1858 werkte Wallace op de Molukken en schreef van daar zijn theorie aan Darwin. Uit zijn conclusie bleek dat hij, onafhankelijk van Darwin, tot dezelfde oplossing was gekomen. Hun gezamenlijke verklaring werd op 1 juli 1858 voor de Linnean Society of London voorgelezen en op 1 augustus van dat jaar gepubliceerd. Darwin schreef vervolgens zijn bewijsmateriaal neer in zijn boek On the origin of species by means of natural selection, or the preservation of favoured races in the struggle for life, dat op 24 nov. 1859 verscheen.
1.1 Uitgangspunten
De theorie is in wezen gebaseerd op vier uitgangspunten, die later bleken juist te zijn: 1. alle individuen binnen één soort vertonen toevallige variaties in alle kenmerken en eigenschappen; 2. alle organismen produceren veel meer voortplantingscellen dan er ooit volwassen nakomelingen zullen ontstaan; 3. het aantal individuen binnen een soort blijft min of meer constant (the average numbers of a species); 4. derhalve moet er in de strijd om het bestaan (struggle for existence, struggle for life) een hoge sterfte optreden.
1.2 Conclusies
Hieruit trok Darwin drie conclusies: 1. sommige variaties zullen in de strijd om het bestaan een grotere overlevingskans hebben dan andere (survival of the fittest), en de ouders van de volgende generatie zullen op natuurlijke wijze geselecteerd worden uit die individuen welke het meest doeltreffend zijn aangepast aan hun milieu (natural selection); 2. de erfelijkheid draagt er zorg voor dat de nakomelingen op hun ouders lijken; 3. daardoor zal de verkregen verbeterde aanpassing behouden blijven.
Aanvankelijk durfde Darwin de consequenties van zijn theorie wat betreft de afstamming van de mens niet te publiceren. Dit gebeurde pas in 1871, toen The descent of man verscheen. Dit boek leverde hem nog meer vijanden op dan hij al had sinds zijn publicatie On the origin of species in 1859.
2. Ander werk
Darwin bewoog zich ook op vele andere gebieden van de natuurwetenschap. Op het gebied van de geologie zijn zijn verklaringen over het ontstaan van ringvormige koraalriffen en van instortingskraters (caldeira's) boven uitgeblazen magmahaarden van blijvende betekenis. Darwins driedeling van de koraalvormingen in atollen, barrière- en kustriffen is nog algemeen geldig en hun genetische verband door daling van de oceaanbodem, hoewel later geamendeerd, toch als verklaring klassiek juist. Darwin werd in Westminster Abbey begraven.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer