W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Historische figuren

Charles Fox

Fox, Charles James (Westminster 24 jan. 1749 - Chiswick 13 sept. 1806), Brits staatsman, van moederszijde een achterkleinzoon van koning Karel II, kwam in 768 in het Lagerhuis, waar hij aanvankelijk zijn grote oratorische talenten in dienst stelde van de partij des konings. Spoedig begon hij echter de misstanden aan het hof te kritiseren en voerde hij (nu als Whig) een buitengewoon felle oppositie tegen het koninklijk ministerie-North, tegen de politiek ten aanzien van de Amerikaanse kolonies, tegen de corruptie, tegen de Test Act en tegen de rotten boroughs. Hij drukte daarmee een blijvend liberaal stempel op de Whig-partij. Na de val van North in 1782 werd Fox staatssecretaris van Buitenlandse Zaken in het ministerie-Rockingham-Shelburne. Nadat in het ministerie een tegenstelling tussen gematigde en radicale Whigs was ontstaan, traden Fox c.s. af (juli 1782). Nu verbond Fox zich, tot verontwaardiging van het publiek, met de conservatieve North en bracht de regering ten val (1783), waarna hijzelf met Frederick North een kabinet vormde. Fox beheerde Buitenlandse Zaken. Toen hij het beheer over de Indische koloni´┐Żn aan de corrupte Engelse Oost-Indische Compagnie wilde onttrekken om het aan de regering over te dragen, werd de desbetreffende India Bill in het Lagerhuis aangenomen, maar onder invloed van de koning door het Hogerhuis verworpen. Fox moest toen aftreden (13 dec. 1783). Met Burke bouwde hij nu weer een zeer sterke oppositie op. Vooral Pitts India Bill werd als onvoldoende bestreden, terwijl Fox de bestrijding van slavernij en slavenhandel aan zijn programma toevoegde. Fox juichte de Franse Revolutie toe, wat in 1791 tot een breuk met Burke leidde. Fox beschuldigde Pitt ervan door zijn anti-Franse politiek de zaak van het despotisme te begunstigen. Allengs kwam hij alleen te staan in het parlement. In 1802 maakte hij een reis door Nederland en Frankrijk. Hij ontmoette Napoleon. Diens politiek vond in hem echter weldra een tegenstander. Geleidelijk herwon hij daardoor zijn prestige. Na de dood van Pitt (1806) was hij nog even minister van Buitenlandse Zaken. Hij slaagde erin de wet op de afschaffing van de slavenhandel te doen aannemen.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer