WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Dossier gezondheid

Dossier Gezondheid

Belg slikt gretig cholesterolpillen

In vier jaar tijd is het leger Belgen dat cholesterolpillen slikt, verdubbeld. De uitgaven stegen trager, blijkt uit een onderzoek van het christelijke ziekenfonds (CM) bij zijn leden. Begin 2001 slikten 165.000 CM-leden pillen voor het verlagen van de cholesterol in het bloed. Begin 2005 waren dat er 350.000. Dubbel zoveel dus.

Hart-en vaatziekten
Het CM-ledental is zo groot (ruim 40 pct van de Belgen) dat men kan besluiten dat die tendens voor heel Vlaanderen geldt. De toename wordt verklaard door het groeiende besef dat een slechte cholesterolscore nadelig is en hart- en vaatziekten veroorzaakt. Daarnaast zijn de regels voor de terugbetaling van die vrij dure geneesmiddelen in 2004 versoepeld en verstandiger gemaakt: er wordt rekening gehouden met andere risicofactoren dan het zuivere cholesterolgehalte, en voor veel geneesmiddelen is geen voorafgaande toelating van de adviserende arts van de ziekenfondsen meer nodig.

Generieke geneesmiddelen
De geneesmiddelen zijn door een aantal overheidsmaatregelen en door de toegenomen concurrentie in prijs gedaald. De overheidsuitgaven zijn niet evenredig gestegen. De verdubbeling van het gebruik leidde maar tot een stijging met 45 pct van de uitgaven van de ziekteverzekering. Dat is het gevolg van de doorbraak van de generieke geneesmiddelen, die per definitie goedkoper zijn, en van geneesmiddelen die als gevolg van de concurrentie van de generieken hun prijzen even sterk lieten dalen.

 

2006 - WORLDEXPLORER
Google