WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek :
Historische figuren

Christoffel Columbus

Columbus, Christophorus (gelatiniseerde vorm van Ital. Christoforo Colombo, in het Sp.: Cristóbal Colón) (Genua tussen 26 aug. en 31 okt. 1451 - Valladolid 21 mei 1506), Italiaans ontdekkingsreiziger, maakte, zoals vele Genuezen uit zijn tijd, handelsreizen naar de Levant, Noordwest-Europa en zelfs IJsland. Sinds 1476 hield hij geregeld verblijf in Portugal. Hij las Pierre d'Ailly's Imago Mundi en raakte geboeid door het denkbeeld dat de aarde bolvormig zou zijn en men langs het westen vlugger China en Japan kon bereiken dan langs Kaap de Goede Hoop. Van de Florentijnse geleerde Paolo Toscanelli leerde hij enige berekeningen over de afstand van de tocht die hij wilde gaan maken en waarvoor hij nu een koninklijke beschermer zocht. Johan II van Portugal kon op zijn voorstel niet ingaan wegens zijn overdreven eisen. In 1485 wendde hij zich tot Isabella van Castilië en kon haar, met de steun van haar biechtvader, overtuigen. Op 17 april 1492 werd een akkoord ondertekend. Columbus werd erfelijk admiraal van de oceaan en onderkoning van het te ontdekken gebied. Hij mocht / van de koloniale inkomsten van de nieuw-ontdekte gebieden innen en 7 van de handelswinst, op voorwaarde dat hijzelf een deel van het vereiste kapitaal inbracht.
1. Eerste expeditie
Te Palos werden, met hulp van de reder Alonso Pinzon, drie schepen uitgerust: de Niña en de Pinta (elk ca. 60 t) en de Santa María (120 t). Op 3 aug. 1492 verliet het kleine eskader de haven en op 6 sept. verlieten de schepen de Canarische Eilanden. Columbus volgde tijdens de eerste helft van zijn reis de 28ste parallel en tijdens de tweede helft koerste hij meer zuidwaarts. Op 12 okt. werd land waargenomen: San Salvador (misschien het huidige Bahama-eiland Watling). Columbus meende dat het een der eilanden van Cipangu was, d.i. het Japan van Marco Polo. Op aanraden van de inboorlingen voer hij daarna meer in zuidwestelijke richting en ontdekte op 27 okt. Cuba. In november voer hij in oostelijke richting en ontdekte een eiland dat hij Española (Hispaniola) noemde. Op kerstdag werd daar de eerste Spaanse nederzetting gesticht, La Navidad. Columbus liet er 40 matrozen achter en keerde naar Europa terug.
2. Tweede expeditie
In april 1493 te Palos geland, kreeg hij nu in Spanje volledige steun voor een nieuwe expeditie: er werden 17 schepen met 1500 man uitgerust. Men stak in zee op 25 sept. 1493 te Cádiz; Columbus voer via de Canarische Eilanden meer in zuidelijke richting en ontdekte op 2 nov. Dominica. Hij koerste daarna noordwestwaarts en verkende de meeste eilanden van de Kleine Antillen. Via Porto Rico kwam hij naar Haïti en stichtte er een nieuwe nederzetting, die hij Isabella noemde. De kolonisten ondervonden grote moeilijkheden met de inboorlingen, legden hiervan alle schuld bij Columbus en beschuldigden hem bij de koningin. In juni 1495 keerde hij naar Spanje terug en slaagde erin zijn reputatie te herstellen. Het duurde tot 1498 voor hij voldoende kapitaal had om een derde reis te ondernemen.
3. Derde expeditie
De vloot bestond thans uit zes schepen en vertrok op 3 mei 1498 van San Lucar de Barrameda. Drie schepen voeren rechtstreeks naar Española; de overige drie, met Columbus, gingen tot de Kaapverdische Eilanden, langs de Afrikaanse kust en koersten toen naar het westen. Op 31 juli werd Trinidad waargenomen, daarna Venezuela, dat Columbus herkende als het vasteland. Ten slotte ging hij naar Española, waar de toestand gespannen was. Columbus en zijn broer werden beschuldigd, door een afvaardiging uit Spanje gevangengenomen en naar Spanje gebracht. Columbus slaagde erin de beschuldigingen te weerleggen, maar verloor zijn titel van onderkoning.
4. Vierde expeditie
Zijn vierde en laatste reis ondernam hij op 9 mei 1502 vanuit Cádiz: vier karvelen zeilden naar Arzila (Marokko). Vandaar ging het westwaarts, via de Canarische Eilanden, tot hij op 15 juni Martinique bereikte. Midden juli zette hij koers naar Jamaica, Honduras en Panama. Wegens een schipbreuk bij Jamaica en muiterij op zijn schepen bleef hij een half jaar non-actief. Op 5 nov. 1504 bereikte hij Spanje, drie weken voor de dood van zijn beschermvrouwe Isabella. Hij stierf anderhalf jaar later in moeilijke omstandigheden.
Columbus was ervan overtuigd de oostkust van China en Japan te hebben verkend. Hij was een ernstig, koppig en eerzuchtig persoon, maar volkomen onbekwaam om een nederzetting te besturen.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer