WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Historische figuren

Claudius Galenus

Galenus, Claudius (Gr.: Klaudios Galènos) (Pergamum 22 sept. 129 - Rome? ca. 199), Grieks-Romeins medicus, wijsgeer en astroloog, ging ca. 157 naar Rome, waar hij lijfarts werd van Marcus Aurelius. Hij bouwde voort op de theorieën van Hippocrates en voegde door nauwkeurige observatie nieuwe informatie toe aan de bestaande kennis van de anatomie, fysiologie en geneeskunde en legde o.a. de basis voor de bereiding van geneesmiddelen uit zowel bestanddelen van planten en dieren als mineralen die hij samenvatte in één systeem, dat vele eeuwen de medische wetenschap heeft beheerst. Dit systeem ging uit van drie stelsels: het aderlijke (dat als beginpunt de lever had), het slagaderlijke (hart) en het zenuwstelsel (hersenen). Hij werkte de leer van het Corpus Hippocraticum van de vier lichaamssappen verder uit: bloed, slijm, gele en zwarte gal. Op de menging daarvan zou het temperament berusten (resp. sanguinisch, flegmatisch, cholerisch en melancholisch). Zie ook element).
Men beschouwde Galenus als onfeilbaar en sprak van divinus (de goddelijke) Galenus. Pas door Vesalius (16de eeuw) werd zijn anatomie en door Harvey (17de eeuw) zijn fysiologie met succes bestreden.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer