WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Dier - algemeen

De bossen van de gematigde streken

Zo scherp als de taiga in het noorden wordt begrensd - door de toendra - zo vaag is de begrenzing van de taiga in het zuiden. Het aantal loofbomen neemt dan steeds toe, totdat we in de gemengde bossen zitten. Dan vermindert het aantal naaldbomen en nog verder naar het zuiden komen vrijwel uitsluitend loofbomen voor, zoals eiken, beuken en kastanjes, vermengd met klimop, kamperfoelie, hazelaar en talloze kruidachtige planten op de bodem. Wat het klimaat betreft, zijn we dan in de zogenoemde gematigde luchtstreken. Deze 'gematigde bossen' vormen geen ononderbroken strook, zoals de toendra en de taiga. Het grootste, aaneengesloten gebied van de gematigde bossen lang - in de laatste eeuwen is er door de menselijke samenleving veel veranderd - in Europa, tot in Europees Rusland. Een kleiner gebied lang in het Verre Oosten, bij Mantsjoerije en Korea. In Noord-Amerika liggen ook twee van deze gebieden.
Door het gematigde klimaat en de plantengroei die daardoor kan gedijen - met blaadjes die veel sappiger en voedzamer zijn dan de naalden van de naaldbomen - zijn de gematigde bossen rijk aan haast onnoembaar vele dieren, grote en kleine. Ook zeer kleine, zoals de talloze kevers, wormen, bijen en hommels, uiltjes en andere vlinders. Het grootste dier was de wisent of Europese bizon, die in het wild uitgestorven is geweest. Dankzij internationale samenwerking van vele dierentuinen die deze dieren nog hadden, is de soort weer gefokt en in het wild uitgezet.
Dan de herten. De verschillende soorten hebben grotendeels hun eigen levensgewoonten en voedselplanten, waardoor ze elkaar geen concurrentie aandoen. zo houdt de ree van dichte bosbegroeiing en sappige plantendelen. Het damhert houdt meer van open en woeste gronden, zoals heide, en het edelhert voelt zich thuis in allerlei landschappen.
De kleinere planteneters hebben het meer voorzien op andere plantendelen dan de bladeren : knoppen, bessen en andere vruchten, zoals eikels en noten. Dat zijn bijvoorbeeld de eekhoorns, allerlei soorten woelmuizen (zoals de veldmuis) en slaapmuizen (zoals de hazelmuis). Verder vogels : verscheidene vinken, spechten en gaaien. Veel van deze dieren leggen een wintervoorraad aan. Enkele van de zoogdiertjes - de slaapmuizen zijn ernaar genoemd - houden een winterslaap. Alle levensfuncties, de hartslag en het in stand houden van de lichaamstemperatuur, worden daarbij tot een minimum afgezwakt. Deze dieren teren dan op de in de zomer in hun lichaam opgeslagen voedingsstoffen. Dat doen de egel en de vleermuis ook. Van de roofdieren worden enkele soorten door de mens streng beperkt gehouden omdat ze als schadelijk ervaren worden, zoals bijvoorbeeld de wilde kat, die bijna niet meer in het wild voorkomt, de bunzing en de steenmarter. Eigenlijk ook de vos, maar die is zo goed in staat zich overal aan te passen - hij leeft op de toendra en bij de Middellandse Zee, in afgelegen streken en vlakbij grote steden - dat hij zich heeft kunnen handhaven. Kleinere dieren, zoals hermelijn en wezel, hebben het in dat opzicht moeilijker. Dassen, die zich nooit 'vergrijpen' aan kuikens en dergelijke en zich zelden laten zien, worden meestal met rust gelaten, net als de insectenetende egel. Van de roofvogels zijn de sperwer, de torenvalk en de bosuil de bekendste.
In het afwisselende boslandschap van de gematigde streken vinden we ook twee soorten slangen terug. De ene is de adder, die giftig is en gemakkelijk herkend kan worden aan het opvallende patroon van contrasterende blokjes, die een zigzaglijn vormen. De adder brengt levende jongen ter wereld. De andere slangensoort, de ringslang, is volmaakt onschuldig, maar wordt helaas dikwijls uit onwetendheid gedood. Hij heeft een gele halsring en legt in het voorjaar eieren, die uitgebroed worden door de rottingswarmte van plantenafval op de bosgrond en die in de zomer uitkomen.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer