WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Dier - algemeen

De dieren in het hoge noorden

De noordpoolgebieden van Amerika, Azi� en Europa vertonen veel overeenkomst. Overal is de dikke ijslaag dezelfde en ook de dieren die deze onherbergzame streken bevolken, zijn in wezen niet verschillend. Soms dragen ze alleen andere namen. Zo is de Amerikaanse kariboe dezelfde als het Europees rendier. De grote overeenkomst wordt verklaard uit het feit dat deze gebieden vroeger ��n groot werelddeel hebben gevormd. De Beringstraat, die nu Noord-Amerika van Rusland scheidt, is pas later in de geschiedenis ontstaan.
Wolven, poolvossen, veelvraten en lemmingen zijn over alle noordpoolgebieden verspreid. Maar met de muskusos, de grote herkauwer van de toendra's, was dat lange tijd niet het geval. De muskus-os dreigde in het Russische gebied uitgestorven te raken. Gelukkig had de Canadese regering op tijd maatregelen genomen om de muskus-os te beschermen, zodat in Canada voldoende exemplaren van deze dieren aanwezig waren om ze naar Rusland uit te voeren.
Ijsberen komen in het noordpoolgebied nergens meer in grote aantallen voor. Hun totale aantal in de wereld varieert tussen de vijfduizend en de achttien duizend. Het is begrijpelijk dat er strenge wetten uitgevaardigd zijn om deze diersoort van de ondergang te redden. Maar helaas worden die wetten vaak ontdoken en het is moeilijk de overtreders op te sporen. Men kan bijvoorbeeld vrij gemakkelijk op ijsberen schieten vanuit vliegtuigen en een goede controle daarop is praktisch onmogelijk.
In het leven van de noordelijke pelsrobben (zie foto) of zeeberen spelen de stranden van de Pribilof-eilanden in de Beringzee een belangrijke rol. De pelsrobben zoeken bij voorkeur deze stranden op voor hun liefdesspel en voor het ter wereld brengen van hun jongen.
In het voorjaar komen eerst de mannetjes-robben naar de eilanden en bezetten daar ieder voor zich een stuk strand. Dat gebeurt onder hevige gevechten. De mannetjes die daarbij het onderspit delven en die het niet lukt een stuk strand te bezetten, trekken zich terug in zee. Op hen mag worden gejaagd. Voor de instandhouding van de soort zijn ze ook van geen belang meer.
Enkele weken later komen de wijfjes aangezwommen. Op dat ogenblik zal elk mannetje proberen zoveel mogelijk vrouwtjes op zijn stuk strand te verzamelen. Sommige mannetjes lukt het op deze manier een harem voor zichzelf in te richten met vijftig of zelfs meer vrouwtjes. De hele zomer bewaakt hij zijn harem zorgvuldig tegen ontvoeringspogingen van jaloerse buurmannen. Al die tijd eet hij niet en hij verlaat zijn stuk strand geen ogenblik. Pas in de herfst vertrekken de robben van de stranden weer en dan gaat iedereen zijn eigen weg. De mannetjes zoeken dan meestal de Golf van Alaska op en de vrouwtjes en de jongen trekken naar het zuiden, tot bij de Californische kusten.
De noordelijke pelsrob is kleiner dan vele andere robbensoorten, maar hij is lang niet het kleinste zoogdier dat de wateren van de Noordelijke Ijszee bevolkt. Het kleinste zoogdier is de zeeotter. In tegenstelling tot alle andere zeezoogdieren mist de zeeotter de dikke laag onderhuids vet, die weleens met het niet mooie maar wel typerende woord 'blubber' wordt aangeduid. De zeeotter wordt beschermd tegen de kou door een zeer fraaie, dikke, zijdeachtige pels. Een pels, die hem tot een begerenswaardig dier voor jagers maakt.
Zeeotters wagen zich dan ook zelden op het strand. Ze paren en brengen hun jongen voort in de grote velden zeewier voor de kust.
Andere bewoners van de noordelijke zee�n zijn de walrussen en de walvissen. De walrussen hebben grote slagtanden, waarmee ze hun voedsel, de levende schelpdieren op de bodem van de zee, los kunnen woelen. De Eskimo's gebruiken de slagtanden van de walrussen om er ivoren voorwerpen van te maken.
Walvissen komen voor in alle poolwateren van de nearctische en palearctische gebieden. Sommige, als de beloega of witte walvis en de narwal, komen uitsluitend hier voor. Andere soorten komen alleen in de zomermaanden vanuit het zuiden om zich te voeden met de grote hoeveelheden krill, vissen en inktvissen.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer