WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Dier - algemeen

De dieren van het Serengeti-reservaat

Het merendeel van de grote en belangrijke nationale parken en natuurreservaten van Afrika ligt in de savannen. Serengeti is zo niet het grootste, dan toch wel het bekendste reservaat. Serengeti heeft zonder twijfel de belangrijkste verzameling vlaktedieren op de wereld. Er leven onder meer planteneters met allerlei verschillende eetgewoonten en verder roofdieren. Dit gebied met verschillende soorten savannen en zijn oppervlakte van bijna 15.000 vierkante kilometer, raakte pas na de Eerste Wereldoorlog bekend. Serengeti had zijn populariteit aanvankelijk te danken aan het grootwild dat er leefde. De grote katten en hoefdieren waren voor de jagers makkelijk te raken. De autoriteiten van wat nu Tanzania heet, maakten zich ongerust over de snelle uitroeiing van het plaatselijke wild. Ze slaagden er na een strijd van jaren in, beschermende maatregelen doorgevoerd te krijgen. Ze maakten het gebied eerst tot reservaat en later, in 1940, tot een volledig nationaal park. Ze hadden de strijd echter nog niet gewonnen. Na de Tweede Wereldoorlog hief één van de gouverneurs van het land ten aanzien van een deel van Serengeti de geldende beperkingen op ten behoeve van de jagers, waarvan hij er zelf één was. Dat gedeelte was het rijke gebied van de uitgedoofde vulkaan Ngorongoro met zijn indrukwekkende verzonken kegel en de omringende hooglanden.
De woedende protesten van verontwaardigde natuurbeschermers deden de gouverneur echter van mening veranderen. Hij maakte de Ngorongoro en omgeving weer tot beschermd gebied. Maar de nieuwe voorschriften legden de commerciële exploitatie van het gebied niet aan banden, met rampzalige gevolgen voor de in het gebied levende dieren.
Serengeti kan bogen op een dierenbevolking van een enorme verscheidenheid. Men heeft het aantal in het gebied levende gestreepte gnoe's of blauwe wildebeesten (zie foto) geschat op 300.000 tot 500.000 exemplaren. Van de Thomson-gazellen en Grant-gazellen schat men het aantal op 500.000 en van de zebra's op een kleine 200.000. Er leven meer dan driehonderd vogelsoorten. Verder vindt men er paardantilopen, kongoni of Coke's, hartebeesten, giraffen, buffels, zwarte neushoorns en roofdieren zoals leeuwen, panters, cheetah's, hyenahonden en hyena's.
Bij de aanvang van het droge seizoen, begin juni, vindt de befaamde trek plaats van gemengde kudden van gnoe's, gazellen en zebra's. De dieren lopen langzaam in een soort van optocht die zich uitstrekt zover het oog kan reiken. De stoet kronkelt op zoek naar water westwaarts, begeleid door groepen leeuwen. Die wachten af tot ze de onvermijdelijke achterblijvers, voor het merendeel bejaarde en zieke dieren, kunnen aanvallen. In Afrika leven drie soorten zebra's. De in de bergen levende bergzebra komt alleen voor in de droge gedeelten van zuidelijk Afrika. In de meer noordelijk gelegen gebieden vindt men alleen de steppenzebra en de Grevy-zebra. De eerste leeft in de savannen en de tweede in de drogere gebieden. Beide soorten leven in kudden en hun algemene leefgewoonten vertonen een opmerkelijke overeenkomst.
De zebra's voeden zich het liefst door te grazen, maar men weet dat ze ook aan bladeren knabbelen en zelfs wortels, bollen en knollen uit de grond halen. Geen van beide soorten verwijdert zich ver van water. Maar de Grevy-zebra's schijnen minder water nodig te hebben dan de steppenzebra's. Het valt op dat de zebra's, zelfs wanneer ze niet voldoende te eten hebben, er dik en verzorgd uitzien.
De meer noordelijk gelegen gedeelten van Serengeri zijn bebost en daarom een ideale woonplaats voor erkende knabbelaars als de eland-antilopen en giraffen. De giraffe (zie foto) is ondanks zijn grote afmetingen en enorme hoogte een verlegen en vriendelijk dier. De giraffe heeft maar twee vijanden, de leeuw en de mens. De jonge giraffen worden echter ook af en toe door panters aangevallen.
Omdat de giraffen zo ver kunnen kijken en bovendien snelheden bereiken van 55 km per uur, zijn ze over het algemeen alleen in gevaar wanneer ze drinken. Ze moeten hun voorpoten namelijk een heel eind uit elkaar zetten om met hun bek bij het water te kunnen, terwijl ze niet in staat zijn zich snel uit deze onhandige houding op te richten. Uit kortgeleden in Serengeti gedane onderzoekingen is gebleken dat giraffen tijdens de nacht gaan liggen om te rusten en dan korte slaapjes doen van niet meer dan zes minuten, terwijl ze de overige tijd waakzaam blijven. De giraffe is als regel één van de minst agressieve dieren die er is. Maar hij kan wel aanvallen of zich verdedigen wanneer dat nodig is.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer