WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Dier - algemeen

De dierenwereld van Alaska

Alaska is een enorm groot gebied. De totale oppervlakte bedraagt ruim 1.500.000 vierkante kilometer. In het noorden grenst Alaska aan de Noordelijke Ijszee, in het westen aan de Beringstraat, in het zuiden aan de Grote Oceaan en in het oosten aan Canada. Oorspronkelijk behoorde Alaska aan Rusland. Maar in 1867 verkocht Rusland dit gebied voor 7.200.000 dollar aan Amerika. Alaska is nu de 49e staat van de Verenigde Staten.
Er komen in Alaska veel verschillende soorten dieren in het wild voor, als gevolg van de grote verschillen in bodemgesteldheid, landschap en weersomstandigheden. Alleen slangen zal men er tevergeefs zoeken en ook de amfibie�n zijn er maar spaarzaam vertegenwoordigd. De dieren die de toendra's bevolken lopen in grootte uiteen van kleine hazen tot forse kariboes. Kariboe is een inheems woord en betekent zoveel als 'schoffelaar'. De kariboe heeft namelijk de gewoonte om met zijn gespleten hoeven de harde sneeuwlaag om te schoffelen. Onder die sneeuwlaag vindt hij dan zijn voedsel. In de zomer leven de kariboes op de centrale hoogvlakte. Daar worden ook de kariboe-kalveren geboren. In de winter ontvluchten ze echter de barre kou die op de hoogvlakte kan heersen. Ze trekken dan in grote kudden naar het zuiden, waar ze zich vestigen aan de rand van de bossen. Bij die tochten leggen ze honderden kilometers af.
Er hebben vroeger, nog tot in de jaren 1920, miljoenen kariboes over de toendra's van Alaska gezworven. Tegenwoordig telt men ze nog slechts bij honderdduizenden. Niet alleen jagers, maar vooral de grote bosbranden, waarvan gebrek aan voedsel meestal het gevolg was, hebben hij aantallen uitgedund. Het gevolg van deze terugval veroorzaakte voedselgebrek voor Eskimo's en Indianen en een achteruitgang in aantal van roofdieren en aaseters.
In de bergen leven tal van kleine knaagdieren, waaronder de Alaska-fluithaas (foto links) en de grijze marmot (foto rechts). Verder kan men er dikhoornschapen in verschillende ondersoorten tegenkomen. Vooral de sneeuwschapen zijn bijzonder vlug en lenig in het beklimmen van rotsen en klippen. De sneeuwwitte kleur van hun vacht is geen schutkleur, want ze mijden de sneeuw waar ze maar kunnen.
Het meest populaire dier van Alaska is de beer. Er zijn twee soorten beren, de bruine beer en de zwarte beer of baribal. De zwarte beer is kleiner dan de bruine beer, wat vriendelijker van aard en veel minder mensenschuw. Het komt vaak voor dat de zwarte beren in de natuurparken van Alaska om de bezoekers heendringen en om snoepjes bedelen. Ze zijn echter niet ongevaarlijk. Zwarte beer is een misleidende naam. Een zwarte beer kan evengoed bruin zijn en er komen zelfs, hoe vreemd het ook klinkt, witte zwarte beren voor. In ��n nest zwarte beren kunnen verschillende kleuren voorkomen, net zoals dat met katten het geval is.
De bruine beer is een grimmig dier. Hij leeft in volstrekte eenzaamheid en hij is vaak zeer slecht gehumeurd. Als hij bedreigd wordt, neemt hij de vlucht of valt hij aan. En als hij aanvalt, kan hij erg gevaarlijk worden. Hij mijdt zoveel mogelijk het gezelschap van andere dieren, ook die van zijn soortgenoten. Er is maar ��n periode in het jaar dat men een aantal bruine beren samen kan zien. Dat is in de zomer, wanneer de rivieren met grote kracht uit de bergen naar beneden stromen. In die tijd zitten de rivieren vol met zalm en voor bruine beren is zalm zo ongeveer het lekkerste wat ze zich kunnen voorstellen. Met hun grote poten scheppen ze de vis uit het water en doen er zich tegoed aan.
Tijdens de winter houden de beren een schijnbare winterslaap. Schijnbaar, want ze behoren niet tot de dieren die een echte winterslaap houden, waarbij de temperatuur van het lichaam daalt, de hartslag terugloopt en het zuurstofgebruik afneemt. Beren onderbreken hun winterslaap vaak meermalen en men kan dan misschien ook beter van een winterse rustperiode spreken. De grijze beer of grizzlybeer is een ondersoort van de bruine beer, die het binnenland bewoont, terwijl de grote kodiakbeer meer in de kuststreken leeft. De kodiakbeer wordt tot drie meter groot en is het grootste landroofdier.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer