WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Dier - algemeen

De eerste dieren

Als wij aannemen dat de bodem van de Atlantische Oceaan vanuit de centraal gelegen, onder water liggende bergrug langzaam aangroeit en dat al miljoenen jaren doet, volgt daaruit dat Noord- en Zuid-Amerika eens zeer dicht bij Europa en Afrika hebben gelegen. Of, zoals Wegener een halve eeuw geleden zei, tegen elkaar hebben aangelegen. Deze theorie is tegenwoordig algemeen aanvaard. Sterker nog, er wordt algemeen aangenomen dat de continenten al meer dan tweehonderd miljoen jaar - sommigen spreken zelfs van tweeduizend miljoen jaar - op hun tectonische platen drijven. Door deze beweging ontstonden en verdwenen oceanen.
Tweeduizend miljoen jaar is een erg lange tijd. Het is bijzonder moeilijk om na te gaan wat er zo lang geleden is gebeurd. Toch kunnen wetenschapsmensen wel iets bepalen. Ze doen dat door het gesteente van de oceaanbodem en dat van de aardkorst van de werelddelen te bestuderen, in het bijzonder van die bergketens, die als gevolg van botsingen van de tectonische platen werden gevormd. Ook het bestuderen van fossielen kan een en ander aan inlichtingen over de beweging van de werelddelen opleveren, omdat fossielen aangeven in welke tijd dieren zich op verschillende manieren ontwikkelden. Dat is dan gebeurd nog voor het tijdstip waarop de continenten uit elkaar dreven.
Want, zo is opgemerkt, als dieren op één landmassa onder gelijke omstandigheden leven, is er geen reden om in verschillende richten tot verdere ontwikkeling te komen. Als de aarde uit verschillende vastelanden met verschillende klimaten en sterk van elkaar verschillende levensomstandigheden is opgebouwd, zullen de dieren die onder verschillende omstandigheden leven, zich verschillend ontwikkelen.
Vaststaat dat oude steenformaties die in de randgebieden van de werelddelen worden gevonden en die meer van tweeduizend miljoen jaar oud zijn, op een andere manier zijn ontstaan dan jongere bergformaties en vulkanische eilanden. Om die reden wordt aangenomen, dat de beweging van de tectonische platen ongeveer tweeduizend miljoen jaar geleden begon. Men neemt aan dat ongeveer zevenhonderd miljoen jaar geleden, in het tijdperk dat het 'Voor-Cambrium' wordt genoemd en toen de hoogste vorm van dierlijk leven een soort van zeeworm was, de aarde bestond uit één groot supercontinent. Dit hoeft niet de eerste vorm van landschikking op aarde te zijn geweest. Het is best mogelijk dat er in de tijd daarvoor, net als nu, verschillende continenten waren. Wel wordt als vaststaand aangenomen dat in de tijd van het 'Voor-Cambrium' het begin moet worden gezocht van de afsplitsing van de huidige werelddelen.
In de Cabrium-periode, ongeveer 570 miljoen jaar geleden, brak dat supercontinent uiteen in vier landmassa's, waarbij drie nieuwe oceanen werden gevormd. De ene landmassa kreeg de naam Gondwanaland en bestond waarschijnlijk uit de tegenwoordige werelddelen van het zuidelijk halfrond : Australië, het zuidpoolgebied en Zuid-Amerika. De drie andere landmassa's bestonden ruwweg uit wat we nu kennen als Noord-Amerika, Europa en Azië, hoewel Groenland en een deel van Zuid-Amerika mogelijk oorspronkelijk tot de Europese landmassa hebben behoord. Dit uiteendrijven werd gevolgd door een soort uitbarsting van ontwikkelings-activiteit. In die periode begonnen de ongewervelde dieren zich in verschillende richtingen te ontwikkelen, te evolueren.
Toen zijn de oorspronkelijke voorvaderen van de tegenwoordige oesters, spinnen, kreeften en zeesterren ontstaan. De zeedieren uit die tijd, die schelpen hadden, bleven als fossielen bestaan. We noemen die fossielen 'trilobieten'.
Het was in de daarop volgende 180.000 jaar, waarin het Noordamerikaanse en Europese continent langzaam naar elkaar toedreven, dat de eerste gewervelde dieren verschenen. De vroege geschiedenis van de gewervelde dieren in minder makkelijk te bestuderen dan die van hun ongewervelde verwanten, omdat ze zich in zoet water ontwikkelden en weinig fossielen hebben achtergelaten. Het is wel zeker dat ongeveer vierhonderd miljoen jaar geleden de eerste vissen verschenen.
In het tijdperk dat 'Devoon' wordt genoemd, 390 miljoen jaar geleden, waren de twee noordelijke werelddelen zo dicht bij elkaar gekomen, dat zij Euramerika vormden. Het was op dat continent, dat de gewervelde dieren voor het eerst het water verlieten en aan land gingen. De oudste fossielen van amfibieën zijn gevonden op Groenland, dat in die tijd met Euramerika bij de evenaar lag. De Sahara was toen bedekt met een polaire ijskap.
Tegen het einde van het Carboon-tijdperk, ongeveer 280 miljoen jaar geleden, lag Euramerika tegen het grote vasteland van Gondwanaland aan. Ongeveer 55 miljoen jaar later botste Azië tegen de andere landmassa op. In die tijd werd het Oeral-gebergte gevormd. Opnieuw ontstond er één vasteland, dat Pangaea (alle landen) wordt genoemd.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer